Telefon
021 9752
Pentru urgențe – SNUAU 112
Email
office@plmb.ro

DESPRE NOI

INFORMATII DE INTERES PUBLIC

CONTACT

CETĂȚEANUL COMUNICĂ

DIRECTIA COMUNICARE, ANALIZA-SINTEZA SI RELATII CU PUBLICUL

DIRECTIA CONTENCIOS, REGISTRATURA SI LOGISTICA

DIRECTIA DE SIGURANTA SI ORDINE PUBLICA

DIRECTIA CENTRUL ISTORIC

DIRECTIA DISPECERAT OPERATIV INTEGRAT

DIRECTIA ECONOMICA

DIRECTIA CONTROL

ALTE STRUCTURI

MEDIA

/ ACASA / DESPRE NOI / Concurs

Anunțuri

Rezultatele probei interviu la examenul de promovare in gradul imediat superior, organizat in data de 05.12.2022
Centralizator privind rezultatele probei scrise la examenul de promovare in gradul imediat superior, organizat in data de 05.12.2022
Centralizator privind rezultatele finale la examenul de promovare într-o funcție cu nivel de studii superior a personalului contractual, 28.11.2022
Centralizator cu rezultatele probei interviu la examenul de promovare într-o functie cu un nivel de studii superior a personalului contractual – 28.11.2022
Centralizator cu rezultatele probei scrise la examenul de promovare intr-o functie cu un nivel de studii superior a personalului contractual - 28.11.2022
Centralizator privind rezultatele selecției dosarelor de înscriere la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior, organizat în 05.12.2022
Anunț examen de promovare într-o funcție cu un nivel de studii superior, organizat în data de 28.11.2022 – proba scrisă
Anunț examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, organizat în 05.12.2022 - proba scrisă
Centralizator cu rezultatele finale la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, organizat în 24.10.2022
Centralizator cu rezultatele probei interviu la examenul de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut, organizat in data de 24.10.2022-proba scrisa
Anunț probă interviu
Centralizatorul cu rezultatele obținute la proba scrisă a examenului de promovare în gradul imediat superior din data de 24.10.2022
Erata - examen de promovare grad 24.10.2022 - proba scrisa
Centralizator cu rezultatele selecției dosarelor înscrise la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, organizat în 24.10.2022
Centralizator cu rezultatele la proba scrisă a examenului de promovare – personal contractual, organizat la data de 11.10.2022
Centralizator cu rezultate finale la examenul de promovare în clasă organizat în data de 10.10.2022
Centralizator cu rezultatul probei interviu la examenul de promovare în clasă organizat la data de 10.10.2022
Centralizator cu rezultatul probei scrise la examenul de promovare în clasă organizat în data de 10.10.2022
Centralizator cu rezultatele selecției dosarelor înscrise la examenul de promovare în clasă organizat în data de 10.10.2022
Anunț examen de promovare în clasă, organizat în data de 10.10.2022 – proba scrisă
Anunț examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, organizat în 24.10.2022 - proba scrisă Descarcă formularul de înscriere
Anunț examen de promovare în grade și trepte profesionale a personalului contractual,organizat in data de 11.10.2022
Centralizator rezultate finale obținute la examenul de promovare în gradul imediat superior celui deținut din 27.12.2021
Centralizator rezultate interviu la examenul de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut, organizat in data de 27.12.2021
Centralizator rezultate proba scrisa la examenul de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut, organizat in data de 27.12.2021
Centralizator selectie dosare pentru examen de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut, organizat in 27.12.2021
Anunt examen de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut, organizat in 27.12.2021- proba scrisa Descarcă formularul de înscriere
Rezultatele finale obținute examenului de promovare în gradul imediat superior din perioada 11.11.2021-17.11.2021
Rezultatele obținute la proba interviu a examenului de promovare în gradul imediat superior din data de 11.11.2021
Rezultatele obținute la proba scrisă a examenului de promovare în gradul imediat superior din data de 11.11.2021
CENTRALIZATORUL cu rezultatele selectiei dosarelor la examenul de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut de functionarul public care se va organiza in data de 11.11.2021.
Anunt examen de promovare in gradul profesional impediat superior celui detinut, organizat in 11.11.2021- proba scrisa Descarcă formularul de înscriere
Rezultatele finale obținute examenului de promovare în gradul imediat superior din data de 25.11.2020
Rezultatele obținute la proba proba interviu a examenului de promovare în gradul imediat superior din data de 25.11.2020
Rezultatele obținute la proba scrisă a examenului de promovare în gradul imediat superior din data de 25.11.2020
Anunțul privind amânarea examenului de promovare în gradul imediat superior celui deținut de funcționarul public programat în data de 11.11.2020 – proba scrisă și 13.11.2020 – proba interviu
Rezultatul selecției dosarelor la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut de funcţionarul public din data de 11.11.2020
CENTRALIZATOR cu rezultatele finale la examenul de promovare in clasa, desfasurat in data de 13.10.2020
CENTRALIZATOR cu rezultatele la proba interviu pentru examenul de promovare in clasa, desfasurat in data de 13.10.2020
CENTRALIZATOR cu rezultatele la proba scrisa pentru examenul de promovare in clasa, desfasurat in data de 13.10.2020
CENTRALIZATORUL cu rezultatele selectiei dosarelor la examenul de promovare in clasa care se va organiza in data de 13.10.2020
Anuntul și Bibliografia pentru examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui detinut de functionarul public organizat in data de 11.11.2020 – ora 10.00, proba scrisa; Descarcă formularul de înscriere
Anuntul si Bibliografia pentru examenul de promovare în clasa a functionarilor publici organizat in data de 13.10.2020 – ora 10.00, proba scrisa
Rezultatele finale la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut de funcţionarul public, organizat în data de 22.07.2020
Rezultatele obținute de candidați la proba interviu a examenului de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut de funcționarul public din data de 22.07.2020
Rezultatele obținute la proba scrisă de candidații înscriși la examenul de promovare în gradul imediat superior celui deținut de funcționarul public din data de 22.07.2020
Rezultatul selecției dosarelor la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut de funcţionarul public din data de 20.07.2020
Rezultatele finale la concursul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut de funcționarul public, organizat în data de 23.06.2020
Rezultatele probei interviu a concursului de promovare în gradul imediat superior celui deținut de funcționarii publici, organizat în data de 23.06.2020
Rezultatele probei scrise a concursului de promovare în gradul imediat superior celui deținut de funcționarul public, din 23.06.2020
Anunțul concursului de promovare în gradul profesional imediat următor organizat în data de 22.07.2020;Descarcă formularul de înscriere
Rezultatul selecției dosarelor la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut de funcţionarul public din data de 15.06.2020
Anunt concurs de promovare în gradul profesional imediat superior, 23.06.2020-proba scrisă;Descarcă formularul de înscriere
Rezultatele finale ale Concursului de recrutare pentru funcția publică de conducere vacantă de Director Executiv – Direcția Comunicare, Analiză - Sinteză și Relații cu Publicul, din data de 11.12.2019
Centralizatorul cu rezultatul final al contestatiei din data de 16.12.2019
Rezultate proba scrise - Concurs de recrutare funcția publică de Director Executiv – Direcția Comunicare, Analiză - Sinteză și Relații cu Publicul din 11.12.2019
Centralizator rezultate selectie dosare pt Concurs de recrutare pentru funcția publică de conducere vacantă de Director Executiv – Direcția Comunicare, Analiză - Sinteză și Relații cu Publicul din 11.12.2019
Concurs de recrutare pentru funcția publică de conducere vacantă de Director Executiv – Direcția Comunicare, Analiză - Sinteză și Relații cu Publicul din data de 11.12.2019 - proba scrisă; Descarcă adeverința; Descarcă formularul de înscriere
Rezultatele obținute la proba scrisă a concursului de recrutare în funcția publică de conducere vacantă de Director executiv – Direcția Comunicare, Analiză-Sinteză și Relații cu Publicul, clasa I (S) gradul II organizat în data de 08.10.2019
Centralizator rezultate selectia dosarelor la concursul pt. ocuparea f.p. de conducerede vacantă: Director Executiv – Direcția Comunicare, Analiză - Sinteză și Relații cu Publicul, din 08.10.2019
Rezultate finale - concurs de promovare în funcțiile publice de conducere vacante de Sef Serviciu Circulatie Rutiera si Sef Serviciu Ordine Publica Centrul Istoric
Centralizator cu rezultatele finale ale concursului de promovare pt. ocuparea f.p. de conducere - Șef Serviciu Financiar- Contabilitate organizat în 12.09.2019
CENTRALIZATOR cu rezultatele probei interviu la concursul de promovare în funcțiile publice de conducere vacante de Sef Serviciu Circulatie Rutiera si Sef Serviciu Ordine Publica Centrul Istoric
Rezultatele obținute la proba interviu a concursului de promovare în funcția publică de conducere vacantă de Șef Serviciu Financiar - Contabilitate, clasa I (S) gradul II organizat în data de 13.09.2019
Rezultatele probei scrise a concursului organizat în data de 12.09.2019, pentru ocuparea funcției publice de conducere de șef Serviciu Financiar - Contabilitate
Rezultatul contestației la proba scrisă a concursului organizat în data de 10.09.2019, pentru funcția publică de conducere șef Serviciu Ordine Publică Centrul Istoric
CENTRALIZATOR cu rezultatele probei scrise la concursul de promovare în funcțiile publice de conducere vacante de Sef Serviciu Circulatie Rutiera si Sef Serviciu Ordine Publica Centrul Istoric
Centralizatorul cu rezultatul selecției dosarelor la concursul de promovare pentru ocuparea functiei publice de conducere vacanta de Șef Serviciu Financiar - Contabilitate,clasa I (S) gradul II, organizat în data de 12.09.2019, proba scrisă
CENTRALIZATOR cu rezultatele selecției dosarelor la concursul de promovare în funcțiile publice de conducere vacante de Sef Serviciu Circulatie Rutiera si Sef Serviciu Ordine Publica Centrul Istoric
Rezultate finale - concurs promovare in functiile publice de conducere vacante de Sef Serviciu Organizare si Control Acces si Sef Birou Monitorizare Video - Directia Dispecerat Operativ Integrat
Rezultate proba interviu - concurs promovare in functiile publice de conducere vacante de Sef Serviciu Organizare si Control Acces si Sef Birou Monitorizare Video - Directia Dispecerat Operativ Integrat
Anunț Concurs recrutare funcția publică de conducere vacantă - Director executiv - Direcția Comunicare, Analiză - Sinteză și Relații cu Publicul din data de 08.10.2019 - proba scrisă Descarcă adeverința; Descarcă formularul de înscriere
Centralizator nominal cu rezultatele finale la concursul de ocupare a 3 posturi contractuale de guard, organizat în perioada 26 - 29.08.2019- DGPLCMB
Centralizator proba interviu la concursul de ocupare a 3 posturi de guard din D.G.P.L.C.M.B. din data de 29.08.2019
Rezultate proba scrisa - concurs promovare in functiile publice de conducere vacante de Sef Serviciu Organizare si Control Acces si Sef Birou Monitorizare Video - Directia Dispecerat Operativ Integrat
Centralizator rezultate proba scrisa - concurs de recrutare in functia contractuala de guard din data de 26.08.2019
CENTRALIZATOR cu rezultatele selecției dosarelor la concursul de promovare în funcțiile publice de conducere vacante de Șef Serviciu Organizare și Control Acces și Șef Birou Monitorizare Video din cadrul Direcției Dispecerat Operativ Integrat
Centralizator rezultate selectia dosarelor pentru concursul din data de 26.08.2019
Anunt concurs de promovare in funcia publica de conducere vacanta de Sef Serviciu Financiar-Contabilitate din data de 12.09.2019 - proba scrisa; Descarcă adeverința; Descarcă formularul de înscriere
Anunt concurs de promovare in functiile publice de conducere vacante de Sef Serviciu Circulatie Rutiera - Directia Siguranta si Ordine Publica si Sef Serviciu Ordine Publica Centrul Istoric - Directia Centrul Istoric din data de 10.09.2019 - proba scrisa Descarcă adeverința; Descarcă formularul de înscriere
Anunt concurs de recrutare pentru ocuparea a trei functii contractuale de guard din cadrul Serviciului Interventii la Evenimente si Biroului Monitorizare Obiective, 26.08.2019 - proba scrisa
Anunt concurs de promovare in functiile publice de conducere vacante de Sef Serviciu Organizare si Control Acces si Sef Birou Monitorizare Video din cadrul Directiei Dispecerat Operativ Integrat din data de 27.08.2019 - proba scrisa Descarcă adeverința; Descarcă formularul de înscriere
CENTRALIZATOR REZULTATE FINALE LA CONCURSUL DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA UNUI POST CONTRACTUAL DE INSPECTOR DE SPECIALITATE (S) 1A IN CADRUL DIRECTIEI CONTROL - SERVICIUL DESFIINTARI CONSTRUCTII ILEGALE
CENTRALIZATOR REZULTATE PROBA INTERVIU LA CONCURSUL DE RECRUTAREA PENTRU OCUPAREA UNUI POST CONTRACTUAL DE INSPECTOR DE SPECIALITATE (S) 1A IN CADRUL DIRECTIEI CONTROL - SERVICIUL DESFIINTARI CONSTRUCTII ILEGALE
Centralizator rezultate proba scrisa la concursul de recrutare organizat in data de 09.07.2019 - INSPECTOR DE SPECIALITATE, GRADUL 1A (S) - DIRECTIA CONTROL - SERVICIUL DESFIINTARI CONSTRUCTII ILEGALE
Centalizator cu selectia dosarelor - concurs de recrutare inspector de specialitate, gradul 1A, Serviciul Desfiintari Constructii Ilegale - Directia Control
Centralizator cu rezultatele finale la examenul de promovare in gradul profesional imediat superior
Centralizator cu rezultatele probei interviu la examenul de promovare in gradul profesional imediat superior din data de 26.06.2019
Centralizator cu rezultatele probei scrise la examenul de promovare in gradul profesional imediat superior, din 24.06.2019
Centralizator cu rezultatele selectiei dosarelor privind examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, organizat în 24.06.2018 - proba scrisă
Centralizator cu rezultatele finale ale concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de polițist local, clasa I (S), grad profesional asistent
Anunt concurs pentru ocuparea unui post contractual de executie - inspector de specialitate (S) 1A in cadrul Serviciului Desfiintari Constructii Ilegale - Directia Control
Centralizator cu rezultatele contestației din 13.06.2019 la proba interviu a concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de polițist local, clasa I (S), grad profesional asistent
Centralizator rezultate proba interviu din data de 11.06.2019
Examenul de promovare în clasă, organizat în 25.06.2019 - proba scrisa
Centralizator cu rezultatele contestației din 05.06.2019 la proba scrisă a concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de polițist local, clasa I (S), grad profesional asistent
Centralizatorul cu rezultatele la proba scrisă a concursului de recrutare din 04.06.2019
Centralizatorul cu rezultatul selectiei dosarelor pentru concursul organizat in data de 04.06.2019 – Serviciul Ordine și Liniște Publică, Monitorizare Obiective
Anunt examen de promovare in gradul profesional impediat superior celui detinut, organizat in 24.06.2019 - proba scrisa Descarcă formularul de înscriere
Anunțul concursului de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice de execuție vacante din cadrul Direcției Generale de Politie Locală și Control a Municipiului București – Serviciul Ordine și Liniște Publică, Monitorizare Obiective
Centralizator cu Rezultatele Finale la concursul de recrutare în funcția publică de polițist local, organizat în perioada 10 - 16.04.2019
Centralizator cu Rezultatele Finale la concursul de recrutare în funcția publică de polițist local, organizat în perioada 08 - 12.04.2019
Centralizatorul cu rezultatele contestatiei pentru concursul din 10.04.2019
Rezultatele la proba interviu a concursului de recrutare în funcția publică de polițist local clasa I, gradul profesional superior din cadrul Serviciului Ordine și Liniște Publică Centrul Istoric și polițist local clasa III gradul profesional superior din cadrul Serviciului Poliția Animalelor, organizat în data de 12.04.2019
Reafișare rezultate proba scrisă la concursul din 08.04.2019, în urma soluționării contestațiilor depuse
Rezultatele contestațiilor depuse la proba scrisă a concursului de recrutare în funcția publică de polițist local clasa I(S), gradul profesional superior din cadrul Serviciului Ordine Publică centrul Istoric și polițist local clasa III(M), gradul profesional superior din cadrul Serviciului Poliția Animalelor, organizat în data de 08.04.2019, proba scrisă
Rezultate – proba scrisă la concursul de recrutarea funcții publice de execuție vacante de polițist local Cls. I și Cls.III grad principal, DIN 10.04.2019
Rezultate – proba scrisă la concursul de recrutarea funcții publice de execuție vacante de polițist local Cls. I și Cls.III grad superior, DIN 08.04.2019.
Anunțul pentru rectificarea baremului de corectare – proba scrisă la concursul de recrutarea funcției publice de execuție vacantă de polițist local Cls. I, grad superior, din cadrul Serviciului Ordine și Liniște Publică – Centrul Istoric DIN 08.04.2019
Centralizatorul cu rezultatele finale pentru concursul de recrutare din 27.03.2019-02.04.2019
Centralizatorul cu rezultatele la proba scrisă a concursului de recrutare din 04.04.2019
Centralizator cu rezultatele la proba interviu din data de 02.04.2019
Centralizatorul cu rezultatul selectiei dosarelor pentru concursul organizat in data de 04.04.2019 – Serviciul Ordine și Liniște Publică, Monitorizare Obiective; Serviciul Ordine Publică Centrul Istoric; Serviciul Intervenții la Evenimente
Centralizator cu rezultatele contestației la proba scrisă din 01.04.2019 la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de inspector, clasa I (S), grad profesional superior
Centralizator selectie dosare pentru concurs recrutare din 08.04.2019
Rezultatele selecției dosarelor pentru concursul de recrutare organizat in data de 10.04.2019
Rezultatele la proba scrisă pentru concursul de recrutare organizat în data de 27.03.2019
Centralizator contestatie la selectia dosarelor a concursului de recrutare in functia publica de executie de inspector, gradul superior la Compartimentul Solutionare Petitii
Centralizator cu rezultatele finale la concursul de recrutare în funcția publică de execuție de polițist local, clasa I(S), gradul profesional principal , Direcția Control - Serviciul Desființări Construcții Ilegale
Centralizatorul cu rezultatul selectiei dosarelor pentru concursul organizat in data de 27.03.2019 – Compartimentul Soluționare Petiții, Serviciul Achiziții, Investiții, Derulare Contracte, Compartimentul Securitate si Sanatate in Munca
Rezultate proba interviu a concursului de recrutare în funcția publică de execuție de polițist local, clasa I(S), gradul profesional principal din cadrul Direcției Control - Serviciul Desființări Construcții Ilegale
Rezultate proba scrisă a concursului de recrutare în funcția publică de execuție de polițist local, clasa I(S), gradul profesional principal din cadrul Direcției Control - Serviciul Desființări Construcții Ilegale
Centralizatorul cu rezultatele selecției dosarelor la concursul din data de 19.03.2019, pentru funcția publică de execuție de polițist local, clasa I(S), gradul profesional principal din cadrul Direcției Control - Serviciul Desființări Construcții Ilegale
Anunțul concursului de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice de execuție vacante din cadrul Direcției Generale de Politie Locală și Control a Municipiului București – Serviciul Ordine Publică Centrul Istoric; Serviciul Poliția Animalelor; Serviciul Intervenții la Evenimente Descarcă adeverința; Descarcă formularul de înscriere
Anunțul concursului de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice de execuție vacante din cadrul Direcției Generale de Politie Locală și Control a Municipiului București –Serviciul Ordine Publică Centrul Istoric; Serviciul Poliția Animalelor Descarcă adeverința; Descarcă formularul de înscriere
Anunțul concursului de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice de execuție vacante din cadrul Direcției Generale de Politie Locală și Control a Municipiului București – Serviciul Ordine și Liniște Publică, Monitorizare Obiective; Serviciul Ordine Publică Centrul Istoric; Serviciul Intervenții la Evenimente Descarcă adeverința; Descarcă formularul de înscriere
Anunțul concursului de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice de execuție vacante din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală și Control a Municipiului București – Compartimentul Soluționare Petiții; Serviciul Achiziții, Investiții, Derulare Contracte și Compartimentul Securitate și Sănătate in Muncă Descarcă adeverința; Descarcă formularul de înscriere
Anunt suspendare concurs de recrutare pentru funcția de Director Executiv al Direcției Siguranță și Ordine Publică
Centralizator rezultate selecție dosare la concursul de recrutare în funcția publică de conducere de Director Executiv al Direcției Siguranță și Ordine Publică, organizat în data de 21.02.2019
Anunț concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție de polițist local, clasa I, gradul profesional principal, din cadrul Direcției Control - Serviciul Desființări Construcții Ilegale Descarcă adeverința; Descarcă formularul de înscriere
Centralizator rezultate finale la concursul de ocupare a postului de contractual de arhivar 25.01.2019
Rezultatele la proba scrisă pentru concursul de recrutare - funcția de Arhivar
Anunțul concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacantă de Director Executiv din cadrul Direcției Siguranță și Ordine Publică 21.01.2019. Descarca adeverinta; Descarca formularul de inscriere
Rezultatele selectiei dosarelor pentru concursul de arhivar 14.01.2019
Anunțul pentru Concursul (azi 27.12.2018), de ocuparea funcţiei contractuale de arhivar (M), grad I din cadrul Serviciului Control Managerial, Registratură și Secretariat, organizat în 22.01.2019 - proba scrisă.
Centralizator rezultatele finale – Concurs de promovare în funcția de Director Executiv Adjunct - 12.12.2018
TABEL REZULTATE INTERVIU 12.12.2018 - PROMOVARE GRAD
Centralizator rezultatele finale – Concurs de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut - 12.12.2018
Rezultate obtinute proba interviu Director Executiv Adjunct 11.12.2018
Rezultate obtinute proba scrisa Director Executiv Adjunct 11.12.2018
Centralizator rezultatele finale – Concurs de promovare - Șef Serviciu Imagine și Comunicare 10.12.2018
Rezultate in urma contestatiei - Sef Serviciu Imagine si Comunicare - 7.12.2018
Centralizator selectie dosare examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, organizat în 12.12.2018- proba scrisă
Rezultatul la proba scrisă la examenul de promovare în funcția de Sef Serviciu Imagine și Comunicare
Tabelul cu rezultatele selectiei dosarelor la concursul de promovare în funcția publică de conducere de Director executiv adjunct
Concursul de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de Șef Serviciu Imagine și Comunicare, gradul II, organizat în 04.12.2018 - proba scrisă.
Anunțul examenului de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, organizat în 12.12.2018- proba scrisă Descarca formularul de inscriere
Anunțul concursului de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de Șef Serviciu Imagine și Comunicare, gradul II, din cadrul Direcției Logistică, Organizare și Mobilizare, organizat în 04.12.2018- proba scrisă. Descarca adeverinta; Descarca formularul de inscriere
Anunțul concursului de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de Director Executiv Adjunct, gradul II, din cadrul Direcției de Siguranță și Ordine Publică, organizat în 11.12.2018- proba scrisă. Descarca adeverinta; Descarca formularul de inscriere
Centralizatorul cu rezultatele probei scrise, la concursul de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de Director Executiv Adjunct, gradul II, din cadrul Direcției de Control, organizat în 10.10.2018- proba scrisă.
Centralizatorul cu rezultatele selecției dosarelor, la concursul de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de Director Executiv Adjunct, gradul II, din cadrul Direcției de Control, organizat în 10.10.2018- proba scrisă.
Concurs, Centralizatorul cu rezultatele probei scrise, la concursul organizat în 25.09.2018, pentru ocuparea unui post contractual de execuție vacant de arhivar (M), treaptal 1, în cadrul Serviciului Registratură și Secretariat.
Centralizatorul cu rezultatele selecţiei dosarelor înscrise la concursul organizat în 25.09.2018 proba scrisă , pentru ocuparea unui post contractual de execuție vacant de arhivar (M), grad profesional 1, în cadrul Serviciului Registratură și Secretariat
Concursul de promovare Director Executiv Adjunc 16:30
Formular de inscriere / Adeverinta

Concurs pentru ocuparea unui post de execuție vacant de arhivar (M), grad profesional I, din cadrul Serviciului Secretatriat și Registratură Compartimentul documente clasificate. - publicat 03.09.2018, depunere acte pana la data: 17.09.2018, orele 16:30
Centralizatorul nominal cu rezultatele la proba scrisă și interviu, pentru examenului de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, pentru funcționarii publici care îndeplinește condiţiile legale din 19.07.2018 proba scrisă și 23.07.2018 interviul.
[19.07.2018 ]Concurs, anunț privind organizarea examenului de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, pentru personalul conractual care îndeplinește condiţiile legale – 19.07.2018 proba scrisă și Bibliografia
[19.07.2018 ]Concurs, anunț privind organizarea examenului de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, pentru funcţionarii publici care îndeplinesc condiţiile legale – 19.07.2018 proba scrisă

Bibliografie

[04.06.2018 ]Rezultatul final la concursul organizat in data de 04.06.2018 – politist local cls.II (SSD), grad profesional superior
[04.06.2018 ]Rezultatul probei scrise la concursul organizat in data de 04.06.2018 – politist local cls.II (SSD), grad profesional superior
[04.06.2018 ]Rezultatul probei scrise la concursul organizat in data de 04.06.2018 – politist local cls.II (SSD), grad profesional superior
[04.06.2018 ]Centralizatorul cu rezultatele selectiei dosarelor pentru concursul din data de 04.06.2018 – politist local cls.II (SSD), grad profesional superior
[04.05.2018] Raspuns la contestatia nr. 21438 din 03.05.2018, la concursul pentru ocuparea postului contractual de executie de inspector de specialitate, gradul II, organizat în perioada 26.04 – 02.05.2018
[02.05.2018] Centralizator cu rezultatele finale la concursul organizat in ziua de 26.04.2018 proba scrisa si 02.05.028 proba interviu
[02.05.2018] Centralizator cu rezultatele probei interviu la concursul organizat in perioada 26.04.2018 - 02.05.2018
[27.04.2018] Anunt referitor la proba interviu a concursului din perioada 26.04.2018 - 02.05.2018
[26.04.2018] Centralizator cu rezultatele la proba scrisă a concursului pentru ocuparea postului contractual de inspector de specialitate, gradul II
[16.04.2018] Anunt concurs recrutare politist local clasa II (SSD), grad profesional superior - 1 post - proba scrisa (Formular inscriere) (Model adeverinta)
[03.04.2018] Centralizator cu rezultatele selectiei dosarelor pentru concursul din perioada 26.04-02.05.2018
[19.03.2018] Anunt privind concursul organizat în perioada 26.04.2018-02.05.2018, pentru ocuparea postului contractual de inspector de specialtate, gradul II
[19.03.2018] Centralizator cu rezultatele la proba interviu a concursului de ocupare a postului de guard
[19.03.2018] Centralizator nominal cu punctajele finale la concursul de ocupare a postului de guard
[15.03.2018] Centralizator cu rezultatele probei scrise la concursul organizat in data de 15.03.2018 de DGPLCMB pentru postul de guard
[19.10.2017] Centralizator cu rezultatele finale obtinute de candidati la concursul de recrutare - Director Executiv si Director Executiv adjunct - Directia de control.
[19.10.2017] Centralizator cu rezultatele finale obtinute de candidati la concursul de promovare in functia publica de conducere - Director Executiv - Directia de ordine si siguranta publica.
[16.10.2017] Centralizator cu rezultatele la proba interviu la concursul de recrutare - Director Executiv si Director Executiv Adjunct.
[16.10.2017] Rezultate proba interviu a concursului de promovare in functia publica de director executiv DSOP.
[13.10.2017] Proces verbal al comisiei de solutionare a contestatiilor pentru concursul de promovare in functia de director executiv DSOP.
[11.10.2017] Rezultate proba scrisa - Director Executiv, Director Executiv Adjunct, Sef SMOPO.
[11.10.2017] Rezultatele la proba scrisă a concursului de promovare în funcția de Director Executiv DSOP.
[05.09.2017] Concurs pentru ocuparea funcției publice de conducere vacantă de Director Executiv.
[05.09.2017] Concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcții publice de conducere vacante:
    - Director Executiv în cadrul Direcției de Control – 1 post;
    - Director Executiv Adjunct în cadrul Direcției de Control – 1 post;
    - Șef Serviciu Monitorizare Obiective și Planificare Operativă în cadrul Direcției de Siguranță și Ordine Publică – 1 post.