Telefon
021 9752
Pentru urgențe – SNUAU 112
Email
office@plmb.ro

DESPRE NOI

INFORMATII DE INTERES PUBLIC

CONTACT

CETĂȚEANUL COMUNICĂ

DIRECTIA COMUNICARE, ANALIZA-SINTEZA SI RELATII CU PUBLICUL

DIRECTIA CONTENCIOS, REGISTRATURA SI LOGISTICA

DIRECTIA DE SIGURANTA SI ORDINE PUBLICA

DIRECTIA CENTRUL ISTORIC

DIRECTIA DISPECERAT OPERATIV INTEGRAT

DIRECTIA ECONOMICA

DIRECTIA CONTROL

ALTE STRUCTURI

MEDIA

/ ACASA / DIRECTIA DE SIGURANTA SI ORDINE PUBLICA / Serviciul Patrulare Parcuri

Serviciul Patrulare Parcuri se află în structura Direcției Siguranță și Ordine Publică, este condus de un Șef Serviciu (funcție publică) şi are următoarele atribuţii:

  1. menţine ordinea şi liniştea publică și acţionează pe teritoriul parcurilor din competență pentru prevenirea şi combaterea faptelor antisociale, potrivit planului de ordine şi siguranţă publică al municipiului Bucureşti
  2. acţionează cu fermitate, în cazul constatării în flagrant a unei fapte penale, în scopul imobilizării făptuitorului, luării măsurilor pentru conservarea locului faptei, identificării martorilor oculari, sesizării imediate a organelor competente şi predării făptuitorului structurii Poliţiei Române competente teritorial, pe bază de proces-verbal, în vederea continuării cercetărilor;
  3. participă, alături de Poliţia Română, Jandarmeria Română şi celelalte forţe ce compun sistemul integrat de ordine şi siguranţă publică, pentru prevenirea şi combaterea faptelor antisociale;
  4. acţionează pentru identificarea cerşetorilor, a copiilor lipsiţi de supravegherea şi ocrotirea părinţilor sau a reprezentanţilor legali, a persoanelor fără adăpost şi procedează la încredinţarea acestora serviciului public de asistenţă socială în vederea soluţionării problemelor acestora, în condiţiile legii;
  5. constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind convieţuirea socială, menţinerea ordinii şi liniştii publice şi curăţeniei parcurilor, stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale, Hotărâri ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi dispoziţii ale Primarului General;