Telefon
021 9752
Pentru urgențe – SNUAU 112
Email
office@plmb.ro

DESPRE NOI

INFORMATII DE INTERES PUBLIC

CONTACT

CETĂȚEANUL COMUNICĂ

DIRECTIA COMUNICARE, ANALIZA-SINTEZA SI RELATII CU PUBLICUL

DIRECTIA CONTENCIOS, REGISTRATURA SI LOGISTICA

DIRECTIA DE SIGURANTA SI ORDINE PUBLICA

DIRECTIA CENTRUL ISTORIC

DIRECTIA DISPECERAT OPERATIV INTEGRAT

DIRECTIA ECONOMICA

DIRECTIA CONTROL

ALTE STRUCTURI

MEDIA

/ ACASA / DIRECTIA DE CONTROL / Serviciul Control Lucrări Edilitare și Afișaj Stradal

Serviciul Control Lucrări Edilitare și Afișaj Stradal se află în structura Direcției Control, se subordonează Directorului Executiv Adjunct, este condus de un Șef Serviciu (funcție publică) şi are următoarele atribuţii:

 1. exercită controlul privind lucrările de construire cu specific de publicitate
 2. exercită controlul privind respectarea normelor legale privind afișajul publicitar, afișajul electoral și orice altă formă de afișaj/reclamă
 3. exercită controlul privind legalitatea lucrărilor de refacere a părții carosabile și pietonale
 4. exercită controlul privind legalitatea lucrărilor de infrastructură/edilitare
 5. exercită controlul privind lucrările de construire și de intervenții avarii executate asupra rețelelor de utilități publice din Municipiul București
 6. participă la recepția lucrărilor cu specific de infrastructură/edilitare/publicitate, în conformitate cu legislația în vigoare
 7. pune în aplicare prevederile reglementărilor specifice domeniul de activitate, constată contravenții și aplică sancțiuni în limita competențelor
 8. constată contravențiile prevăzute de Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare privind autorizarea lucrărilor de construire și a Legii 185/2013, republicată privind amplasarea și autorizarea mijloacelor publicitare și înaintează procesul verbal de constatare și sancționare a contravențiilor, în vederea aplicării sancțiunii, șefului compartimentului de specialitate care coordonează activitatea de amenajare a teritoriului sau, după caz, Primarului General sau persoanei împuternicite de acesta.
 9. întocmește puncte de vedere la contestațiile formulate împotriva proceselor-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor
 10. întocmește note și rapoarte privind rezultatul controalelor efectuate
 11. verifică respectarea normelor de reglementare privind funcționarea și furnizarea serviciilor de iluminat public

 

În cadrul activităților curente desfășurate de personalul SCLEAS, sunt vizate urmatoarele aspecte