Telefon
021 9752
Pentru urgențe – SNUAU 112
Email
office@plmb.ro

DESPRE NOI

INFORMATII DE INTERES PUBLIC

CONTACT

CETĂȚEANUL COMUNICĂ

DIRECTIA COMUNICARE, ANALIZA-SINTEZA SI RELATII CU PUBLICUL

DIRECTIA CONTENCIOS, REGISTRATURA SI LOGISTICA

DIRECTIA DE SIGURANTA SI ORDINE PUBLICA

DIRECTIA CENTRUL ISTORIC

DIRECTIA DISPECERAT OPERATIV INTEGRAT

DIRECTIA ECONOMICA

DIRECTIA CONTROL

ALTE STRUCTURI

MEDIA

/ ACASA / DESPRE NOI / ORGANIZARE

 1. Regulament de organizare şi funcţionare
 2. H.C.G.M.B. 729/2018 privind aprobarea numărului total de posturi, a organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale D.G.P.L.C.M.B
 3. Organigramă
 4. Lista și datele de contact ale instituțiilor care funcținează în subordinea/coordonarea sau sub autoritatea instituției – Nu este cazul
 5. Carieră
 6. Regulament Intern al DGPLCMB
 7. Regulamentul D.G.P.L.C.M.B. privind modul de implementare a măsurilor de prevenire şi protecţie împotriva infectării cu noul coronavirus SARS -COV – 2.
 8. Comisia paritară
 9. Decizia nr. 10/30.01.2023 - Metodologia privind stabilirea obiectivelor individuale si a indicatorilor de performanta.
 10. Acordul Colectiv de Muncă al D.G.P.L.C.M.B
 11. Ghidul privind prevenirea și combaterea hărțuirii pe criteriul de sex, precum și a hărțuirii morale la locul de muncă din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală și Control a Municipiului București