Telefon
021 9752
Pentru urgențe – SNUAU 112
Email
office@plmb.ro

DESPRE NOI

INFORMATII DE INTERES PUBLIC

CONTACT

CETĂȚEANUL COMUNICĂ

DIRECTIA COMUNICARE, ANALIZA-SINTEZA SI RELATII CU PUBLICUL

DIRECTIA CONTENCIOS, REGISTRATURA SI LOGISTICA

DIRECTIA DE SIGURANTA SI ORDINE PUBLICA

DIRECTIA CENTRUL ISTORIC

DIRECTIA DISPECERAT OPERATIV INTEGRAT

DIRECTIA ECONOMICA

DIRECTIA CONTROL

ALTE STRUCTURI

MEDIA

/ ACASA / DESPRE NOI / ORGANIZARE

  1. Regulament de organizare şi funcţionare
  2. H.C.G.M.B. 729/2018 privind aprobarea numărului total de posturi, a organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale D.G.P.L.C.M.B
  3. Organigramă
  4. Lista și datele de contact ale instituțiilor care funcținează în subordinea/coordonarea sau sub autoritatea instituției – Nu este cazul
  5. Carieră
  6. Regulament Intern al DGPLCMB
  7. Regulamentul D.G.P.L.C.M.B. privind modul de implementare a măsurilor de prevenire şi protecţie împotriva infectării cu noul coronavirus SARS -COV – 2.
  8. Comisia paritară
  9. Decizia nr. 10/30.01.2023 - Metodologia privind stabilirea obiectivelor individuale si a indicatorilor de performanta.
  10. Acordul Colectiv de Muncă al D.G.P.L.C.M.B