Telefon
021 9752
Pentru urgențe – SNUAU 112
Email
office@plmb.ro

DESPRE NOI

INFORMATII DE INTERES PUBLIC

CONTACT

CETĂȚEANUL COMUNICĂ

DIRECTIA COMUNICARE, ANALIZA-SINTEZA SI RELATII CU PUBLICUL

DIRECTIA CONTENCIOS, REGISTRATURA SI LOGISTICA

DIRECTIA DE SIGURANTA SI ORDINE PUBLICA

DIRECTIA CENTRUL ISTORIC

DIRECTIA DISPECERAT OPERATIV INTEGRAT

DIRECTIA ECONOMICA

DIRECTIA CONTROL

ALTE STRUCTURI

MEDIA

/ ACASA / INFORMATII DE INTERES PUBLIC / BUGET

Bugetul din toate sursele de venituri

 1. Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023
 2. Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022
 3. Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021
 4. Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020
 5. Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2019
 6. Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018
 7. Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2017

Execuția bugetară

 1. Contul de executie bugetara la data de 30.06.2023
 2. Contul de executie bugetara la data de 31.03.2023
 3. Contul de executie bugetara la data de 31.12.2022
 4. Contul de executie bugetara la data de 30.09.2022
 5. Contul de executie bugetara la data de 30.06.2022
 6. Contul de executie bugetara la data de 31.03.2022
 7. Contul de executie bugetara la data de 31.12.2021
 8. Contul de executie bugetara la data de 30.09.2021
 9. Contul de executie bugetara la data de 30.06.2021
 10. Contul de executie bugetara la data de 31.03.2021
 11. Contul de executie bugetara la data de 31.12.2020
 12. Contul de executie bugetara la data de 30.06.2020
 13. Contul de executie bugetara la data de 31.12.2019
 14. Contul de executie bugetara la data de 31.12.2018

Drepturi salariale

 1. Salarii de bază ale D.G.P.L.C.M.B. la 31.03.2024
 2. VENITURILE SALARIALE ALE FUNCTIONARILOR DIN CADRUL DGPLCMB STABILITE CONFORM LEGII 153/2017 PRIVIND SALARIZAREA PERSONALULUI PLATIT DIN FONDURI PUBLICE, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE, LA DATA DE 31.03.2021
 3. Veniturile salariale ale functiilor din cadrul DGPLCMB stabilite conform Legii - cadru nr.153-2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, la data de 30.09.2020
 4. VENITURI SALARIALE ALE FUNCTIONARILOR DIN CADRUL DGPLCMB STABILITE CONFORM LEGII 153/2017 PRIVIND SALARIZAREA PERSONALULUI PLATIT DIN FONDURI PUBLICE, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE, LA DATA DE 31.03.2020
 5. Veniturile salariale din cadrul D.G.P.L.C.M.B la 30.09.2023
 6. Veniturile salariale din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală și Control a Muncipiului București 2019
 7. Veniturile salariale din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală și Control a Muncipiului București 2018
 8. Veniturile salariale ale funcţiilor din cadrul D.G.P.L.C.M.B. , stabilite conform Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, Anexei nr. 3a din H.C.G.M.B. nr. 304/2017, OUG nr. 1/2020 la data de 30.09.2021
 9. Salarii de bază ale D.G.P.L.C.M.B. la 30.09.2022
 10. Salarii de bază din cardrul D.G.P.L.C.M.B.aplicabile în anul 2023