Telefon
021 9752
Email
office@plmb.ro

INFORMATII

CARIERA

DIRECTIA COMUNICARE, ANALIZA-SINTEZA SI RELATII CU PUBLICUL

DIRECTIA CONTENCIOS, REGISTRATURA SI LOGISTICA

DIRECTIA DE SIGURANTA SI ORDINE PUBLICA

DIRECTIA CENTRUL ISTORIC

DIRECTIA DISPECERAT OPERATIV INTEGRAT

DIRECTIA ECONOMICA

DIRECTIA CONTROL

ALTE STRUCTURI

TRANSPARENTA

MEDIA

COMUNITATE

/ ACASA / INFORMATII / PROGRAME ȘI STRATEGII

Consolidarea sistemelor de integritate – cea mai buna strategie de prevenire a corupției în administarția publică – SIPOCA 61 - CHESTIONAR

(https://www.survio.com/survey/d/H5G9R7Q9E9Y5A7H3N) - https://mlpda.ro/pages/chestionarproiectconsolidareasistemelordeintegritate