Telefon
021 9752
Pentru urgențe – SNUAU 112
Email
office@plmb.ro

DESPRE NOI

INFORMATII DE INTERES PUBLIC

CONTACT

CETĂȚEANUL COMUNICĂ

DIRECTIA COMUNICARE, ANALIZA-SINTEZA SI RELATII CU PUBLICUL

DIRECTIA CONTENCIOS, REGISTRATURA SI LOGISTICA

DIRECTIA DE SIGURANTA SI ORDINE PUBLICA

DIRECTIA CENTRUL ISTORIC

DIRECTIA DISPECERAT OPERATIV INTEGRAT

DIRECTIA ECONOMICA

DIRECTIA CONTROL

ALTE STRUCTURI

MEDIA

/ ACASA / INFORMATII / Cine suntem

Poliția Locală a Municipiului București își desfășoară activitatea pe întreg teritoriul Capitalei, ceea ce presupune un areal de 228 kmp, având ca obiectiv principal asigurarea și păstrarea ordinii și liniștii publice pentru o populație de aproximativ 3,5 milioane de persoane, atât locuitori cât și turiști sau persoane aflate ocazional în Capitală.
Înființată ca Direcție Generală de Poliție Locală și Control, instituție publică de interes local, cu personalitate juridică in subordinea Primarului General, își desfășoară activitatea pe baza şi în executarea legii, cu respectarea principiilor legalităţii, încrederii, previzibilităţii, proximităţii şi proporţionalităţii, deschiderii şi transparenţei, eficienţei şi eficacităţii, răspunderii şi responsabilităţii, imparţialităţii şi nediscriminării."