Telefon
021 9752
Email
office@plmb.ro

DESPRE NOI

INFORMATII DE INTERES PUBLIC

CONTACT

ETICA SI INTEGRITATE

DIRECTIA COMUNICARE, ANALIZA-SINTEZA SI RELATII CU PUBLICUL

DIRECTIA CONTENCIOS, REGISTRATURA SI LOGISTICA

DIRECTIA DE SIGURANTA SI ORDINE PUBLICA

DIRECTIA CENTRUL ISTORIC

DIRECTIA DISPECERAT OPERATIV INTEGRAT

DIRECTIA ECONOMICA

DIRECTIA CONTROL

ALTE STRUCTURI

MEDIA

COMUNITATE

/ ACASA / DIRECTIA ECONOMICA / Biroul Salarizare și Plăți

Biroul Salarizare și Plăți se află în structura Serviciului Financiar-Contabilitate, este condus de un Șef Birou (funcție publică) și are următoarele atribuții:

 1.  întocmeşte ordinele de plată şi efectuează viramentele către beneficiari, furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări, pe bază de documente justificative legale;
 2. efectuează prin casierie operaţii de încasări şi plăţi pe baza documentelor aprobate şi supuse controlului financiar-preventiv;
 3. efectuează plăţi din creditele bugetare după ce au fost angajate, lichidate şi ordonanţate de ordonatorul terţiar de credite;
 4. asigură, calculează şi execută plata drepturilor salariale şi a altor drepturi de natură salarială;
 5. întocmeşte şi depune lunar declarația unică fiscală 112;
 6. calculează, reţine şi virează contribuţiile datorate de angajator şi angajaţi la bugetul statului, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor de sănătate;
 7. întocmeşte fişele fiscale privind impozitul pe venit şi asigură transmiterea acestora în termen legal către unitatea de trezorerie din sectorul în care instituţia îşi desfăşoară activitatea şi către salariaţi;
 8. întocmeşte şi eliberează adeverinţe privind salariile, veniturile și contribuţiile realizate de salariaţii instituţiei;
 9. întocmeşte situaţia cu privire la monitorizarea cheltuielilor de personal;
 10. efectuează plăţi în numerar şi operaţiuni curente cu unitatea de trezorerie a statului şi cu alte instituţii bancare la care are deschise conturile;
 11. se asigură de predarea documentelor necesare pentru plata salariilor, de către Serviciul Resurse Umane, Securitate şi Sănătate în Muncă, la termenul stabilit pentru întocmirea statelor de plată.