Telefon
021 9752
Pentru urgențe – SNUAU 112
Email
office@plmb.ro

DESPRE NOI

INFORMATII DE INTERES PUBLIC

CONTACT

CETĂȚEANUL COMUNICĂ

DIRECTIA COMUNICARE, ANALIZA-SINTEZA SI RELATII CU PUBLICUL

DIRECTIA CONTENCIOS, REGISTRATURA SI LOGISTICA

DIRECTIA DE SIGURANTA SI ORDINE PUBLICA

DIRECTIA CENTRUL ISTORIC

DIRECTIA DISPECERAT OPERATIV INTEGRAT

DIRECTIA ECONOMICA

DIRECTIA CONTROL

ALTE STRUCTURI

MEDIA

/ ACASA / DIRECTIA DE SIGURANTA SI ORDINE PUBLICA / Biroul Fluidizare Trafic

Biroul Fluidizare Trafic se află în structura Serviciului Circulație Rutieră, este condus de un Șef Birou (funcție publică) şi are următoarele atribuţii:

 1. asigură fluenţa circulaţiei pe drumurile publice la nivelul principalelor artere rutiere aflate în competenţa Primăriei Municipiului Bucureşti, prin activităţi de dirijare şi/sau deviere a traficului, conform competențelor stabilite prin lege și a protocoalelor/planurilor de măsuri încheiate cu Brigada de Poliție Rutieră;
 2. acţionează prin patrulare pedestră, auto sau moto pe itinerariile/zonelor stabilite;
 3. acordă sprijin unităţilor/structurilor teritoriale ale Poliţiei Române în luareamăsurilor pentru asigurarea fluenţei şi siguranţei traficului rutier;
 4. participă, împreună cu unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române, la asigurarea măsurilor de circulaţie ocazionate de adunări publice, mitinguri, marşuri, demonstraţii, procesiuni, acţiuni de pichetare, acţiuni comerciale promoţionale, manifestări cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi de alte activităţi care se desfăşoară pe drumul public şi implică aglomerări de persoane;
 5. asigură, în cazul accidentelor soldate cu victimă, paza locului acestor accidente şi ia primele măsuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor şi a făptuitorilor şi, dacă se impune, transportul victimelor la cea mai apropiată unitate sanitară, informând de îndată Dispeceratul Poliţiei Rutiere;
 6. constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staţionarea, parcarea autovehiculelor şi accesul interzis, având dreptul de a dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor staţionate neregulamentar;
 7. constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind masa maximă admisă şi accesul pe anumite sectoare de drum, având dreptul de a efectua semnale de oprire a conducătorilor acestor vehicule;
 8. constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor rutiere de către pietoni, biciclişti, conducători de mopede şi vehicule cu tracţiune animală;
 9. constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la circulaţia în zona pietonală, în zona rezidenţială, în parcuri şi zone de agrement, precum şi pe locurile de parcare adaptate, rezervate şi semnalizate prin semnul internaţional pentru persoanele cu handicap;
 10. aplică prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al Municipiului Bucureşti;
 11. cooperează cu unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române pentru identificarea deţinătorului/utilizatorului autovehiculului ridicat ca urmare a staţionării neregulamentare sau al autovehiculelor abandonate pe domeniul public;
 12. participă la asigurarea fluenţei traficului rutier cu ocazia efectuării unor lucrări de modernizare şi reparaţii pe principalele artere de circulaţie aflate in competenta Primariei Municipiului Bucuresti.
 13. verifică şi soluţionează sesizările şi reclamaţiile primite din partea cetăţenilor municipiului Bucureşti, legate de problemele specifice structurii. constată și aplică sancțiuni pentru nerespectarea prevederilor legale de către utilizatori în parcările aflate în administrarea municipalității.