Apel urgenta
021 9752
Email
office@plmb.ro

INFORMATII

CARIERA

DIRECTIA COMUNICARE, ANALIZA-SINTEZA SI RELATII CU PUBLICUL

DIRECTIA CONTENCIOS, REGISTRATURA SI LOGISTICA

DIRECTIA DE SIGURANTA SI ORDINE PUBLICA

DIRECTIA CENTRUL ISTORIC

DIRECTIA DISPECERAT OPERATIV INTEGRAT

DIRECTIA ECONOMICA

DIRECTIA CONTROL

ALTE STRUCTURI

TRANSPARENTA

MEDIA

COMUNITATE

/ ACASA / INFORMATII / Atribuții

Direcţia Generală de Poliţie Locală şi Control a Municipiului Bucureşti exercită atribuţii privind apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii private şi publice, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor, în următoarele domenii:
 1. ordinea şi liniştea publică, precum şi paza bunurilor;
 2. circulaţia pe drumurile publice;
 3. disciplina în construcţii;
 4. afişaj stradal;
 5. protecţia mediului;
 6. activitatea comercială;
 7. evidenţa persoanelor;
 8. alte domenii stabilite prin acte normative şi administrative.
Obiective strategice
 1. asigurarea siguranței și ordinii publice în arealul de responsabilitate al Municipiului București;
 2. paza obiectivelor și locațiilor aflate în proprietatea sau administrarea Primăriei Municipiului București;
 3. acționarea permanentă și fermă pentru respectarea prevederilor legale, a Hotărârilor Consiliului General și a Dispozițiilor Primarului General privind disciplina în construcții și a afișajului stradal, a protecției mediului și a activităților comerciale;
 4. îmbunătățirea permanentă a serviciului polițienesc în slujba cetățeanului.