Apel urgenta
021 9752
Email
office@plmb.ro

INFORMATII

CARIERA

DIRECTIA DE SIGURANTA SI ORDINE PUBLICA

DIRECTIA DE CONTROL

DIRECTIA LOGISTICA, ORGANIZARE SI MOBILIZARE

STRUCTURI FUNCTIONALE

TRANSPARENTA

DISPECERAT OPERATIV INTEGRAT

MEDIA

COMUNITATE

/ ACASA / DIRECTIA DE SIGURANTA SI ORDINE PUBLICA / Serviciul Protecţie Demnitari

Serviciul Protecţie Demnitari are următoarele atribuţii:
  1. asigură protecţia personalului din aparatul de specialitate al Primarului General sau din instituţiile sau serviciile publice de interes local cu prilejul efectuării unor controale ori acţiuni specifice;
  2. asigură protecţia membrilor delegaţiilor străine cu ocazia vizitelor efectuate, organizate de Primăria Municipiului Bucureşti sau de Consiliul General al Municipiului Bucureşti;
  3. participă împreună cu celelalte autorităţi competente pentru asigurarea securităţii şi însoţirii persoanelor prezente la întâlnirile cu Primarul General sau cu reprezentanţi ai Consiliului General al Municipiului Bucureşti.