Apel urgenta
021 9752
Email
office@plmb.ro

INFORMATII

CARIERA

DIRECTIA DE SIGURANTA SI ORDINE PUBLICA

DIRECTIA DE CONTROL

DIRECTIA LOGISTICA, ORGANIZARE SI MOBILIZARE

STRUCTURI FUNCTIONALE

TRANSPARENTA

DISPECERAT OPERATIV INTEGRAT

MEDIA

COMUNITATE

/ ACASA / DIRECTIA DE CONTROL / SERVICIUL CONTROL TRANSPORTURI, UTILITĂŢI PUBLICE

Serviciul Control Transporturi, Utilităţi Publice are următoarele atribuţii:
 1. controlează şi ia măsuri de respectare a normelor specifice activităţii de transport în regim de taxi şi în regim de închiriere, precum şi a celor de transport de persoane cu autobuze şi microbuze pe teritoriul Municipiului Bucureşti;
 2. colaborează din proprie iniţiativă sau la solicitarea acestora cu celelalte instituţii şi autorităţi cu abilitate în domeniul transporturilor;
 3. controlează respectarea normelor legale privind accesul, circulaţia şi parcarea vehiculelor grele pe teritoriul Municipiului Bucureşti;
 4. constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind masa maximă admisă şi accesul pe anumite sectoare de drum;
 5. controlează respectarea normelor de reglementare în domeniul furnizării de utilităţi publice către populaţie de către prestatorii de servicii de sub autoritatea Consiliului General al Municipiului Bucureşti;
 6. verifică integritatea mijloacelor de semnalizare rutieră şi sesizează neregulile constatate privind funcţionarea semafoarelor, starea indicatoarelor şi a marcajelor rutiere;
 7. verifică din punct de vedere cantitativ şi calitativ furnizarea de agent termic şi apă caldă menajeră, apă potabilă şi canalizare;
 8. controlează modul de utilizare a serviciilor publice de către persoanele fizice şi juridice beneficiare, conform normelor tehnice specifice;
 9. pune în aplicare prevederile reglementărilor specifice domeniului de activitate, constată contravenţii şi aplică sancţiuni în limita competenţelor;
 10. întocmeşte note şi rapoarte privind rezultatul acţiunilor de control efectuate;
 11. controlează respectarea prevederilor legale privind strategia de parcare pe teritoriul Municipiului Bucureşti.