Apel urgenta
021 9752
Email
office@plmb.ro

INFORMATII

CARIERA

DIRECTIA COMUNICARE, ANALIZA-SINTEZA SI RELATII CU PUBLICUL

DIRECTIA CONTENCIOS, REGISTRATURA SI LOGISTICA

DIRECTIA DE SIGURANTA SI ORDINE PUBLICA

DIRECTIA CENTRUL ISTORIC

DIRECTIA DISPECERAT OPERATIV INTEGRAT

DIRECTIA ECONOMICA

DIRECTIA DE CONTROL

ALTE STRUCTURI

TRANSPARENTA

MEDIA

COMUNITATE

/ ACASA / DIRECTIA DE CONTROL / Serviciul Control Transporturi, Utilități Publice

Serviciul Control Transporturi, Utilități Publice se află în structura Direcției Control, se subordonează Directorului Executiv Adjunct, este condus de un Șef Serviciu (funcție publică) şi are următoarele atribuţii:

 1. controlează şi ia măsuri de respectare a normelor specifice activităţii de transport în regim de taxi şi în regim de închiriere, precum şi a celor de transport de persoane cu autobuze şi microbuze pe teritoriul Municipiului Bucureşti;
 2. colaborează din proprie iniţiativă sau la solicitarea acestora cu celelalte instituţii şi autorităţi cu abilitate în domeniul transporturilor;
 3. controlează respectarea normelor legale privind accesul, circulaţia şi parcarea vehiculelor grele pe teritoriul Municipiului Bucureşti;
 4. controlează respectarea normelor de reglementare în domeniul accesului pe anumite sectoare de drum şi a circulaţiei vehiculelor cu o anumită masă totală maximă;
 5. controlează respectarea normelor de reglementare în domeniul furnizării de utilităţi publice către populaţie de către prestatorii de servicii de sub autoritatea Consiliului General al Municipiului Bucureşti;
 6. verifică integritatea mijloacelor de semnalizare rutieră şi sesizează neregulile constatate privind funcţionarea semafoarelor, starea indicatoarelor şi a marcajelor rutiere;
 7. verifică din punct de vedere cantitativ şi calitativ furnizarea de agent termic şi apă caldă menajeră, apă potabilă şi canalizare;
 8. controlează modul de utilizare a serviciilor publice de către persoanele fizice şi juridice beneficiare, conform normelor tehnice specifice;
 9. pune în aplicare prevederile reglementărilor specifice domeniului de activitate,  constată contravenţii şi aplică sancţiuni în limita competenţelor;
 10. întocmeşte note şi rapoarte privind rezultatul acţiunilor de control efectuate;
 11. controlează respectarea prevederilor legale privind strategia de parcare pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
 12. constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale care intră în sfera de competenţă a serviciului;
 13. întocmeşte referate şi proiecte de dispoziţii de Primar General.