Apel urgenta
021 9752
Email
office@plmb.ro

INFORMATII

CARIERA

DIRECTIA DE SIGURANTA SI ORDINE PUBLICA

DIRECTIA DE CONTROL

DIRECTIA LOGISTICA, ORGANIZARE SI MOBILIZARE

STRUCTURI FUNCTIONALE

TRANSPARENTA

DISPECERAT OPERATIV INTEGRAT

MEDIA

COMUNITATE

/ ACASA / STRUCTURI FUNCTIONALE / Serviciul Imagine şi Comunicare

  1. analizează şi evaluează reflectarea în presă a acţiunilor întreprinse de către Direcţia Generală de Poliţie Locală şi Control a Municipiului Bucureşti;
  2. asigură îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin purtătorului de cuvânt desemnat de directorul general al Direcţiei Generale de Poliţie Locală şi Control a Municipiului Bucureşti;
  3. informează în timp util mass-media cu privire la briefinguri, conferinţe de presă sau orice alte acţiuni publice organizate de către Direcţia Generală de Poliţie Locală şi Control a Municipiului Bucureşti şi asigură accesul ziariştilor la activităţile şi acţiunile de interes public organizate de instituţie;
  4. asigură periodic sau de fiecare dată când activitatea instituţiei prezintă un interes imediat, difuzarea de comunicate, informări de presă, interviuri şi briefinguri;
  5. a Municipiului Bucureşti;
  6. colaborează cu structurile de informare şi relaţii publice ale Primăriei Municipiului Bucureşti, ale structurilor similare din cadrul poliţiilor locale de sector şi ale altor instituţii cu rol în asigurarea ordinii şi liniştii publice;
  7. asigură accesul la informaţii şi în format electronic, dacă sunt întrunite condiţiile tehnice necesare, celor care solicită şi vor să obţină informaţii de interes public referitoare la activitatea Direcţiei Generale de Poliţie Locală şi Control a Municipiului Bucureşti;
  8. participă la elaborarea Buletinului Informativ anual al instituţiei, care va cuprinde informaţiile de interes public comunicate din oficiu şi asigură difuzarea acestuia;
  9. întocmeşte revista presei pe care o prezintă conducerii instituţiei şi factorilor interesaţi;