Apel urgenta
021 9752
Email
office@plmb.ro

INFORMATII

CARIERA

DIRECTIA DE SIGURANTA SI ORDINE PUBLICA

DIRECTIA DE CONTROL

DIRECTIA LOGISTICA, ORGANIZARE SI MOBILIZARE

STRUCTURI FUNCTIONALE

TRANSPARENTA

DISPECERAT OPERATIV INTEGRAT

MEDIA

COMUNITATE

/ ACASA / DIRECTIA DE CONTROL / SERVICIUL CONTROL LUCRĂRI EDILITARE ŞI AFIŞAJ STRADAL

Serviciul Control Lucrări Edilitare şi Afişaj Stradal are următoarele atribuţii:
  1. exercită controlul operativ privind legalitatea lucrărilor de construire cu specific de publicitate;
  2. exercită controlul privind respectarea normelor legale ce vizează afişajul publicitar, afisajul electoral şi orice altă formă de afişaj/reclamă;
  3. exercită controlul operativ privind legalitatea lucrărilor de intervenţie, avarii şi de construire executate asupra reţelelor de utilităţi publice din Municipiul Bucureşti;
  4. constată şi sancţionează contravenţiile prevăzute de actele normative emise de Consiliul General al Municipiului Bucureşti din domeniul propriu de activitate;
  5. întocmeşte puncte de vedere la contestaţiile formulate împotriva proceselor-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor;
  6. pune în aplicare prevederile reglementărilor specifice domeniului de activitate, constată contravenţii şi aplică sancţiuni în limita competenţelor;
  7. întocmeşte note şi rapoarte privind rezultatul acţiunilor de control efectuate;
  8. verifică respectarea normelor de reglementare privind funcţionarea şi furnizarea serviciilor de iluminat public.