Apel urgenta
021 9752
Email
office@plmb.ro

INFORMATII

CARIERA

DIRECTIA DE SIGURANTA SI ORDINE PUBLICA

DIRECTIA DE CONTROL

DIRECTIA LOGISTICA, ORGANIZARE SI MOBILIZARE

STRUCTURI FUNCTIONALE

TRANSPARENTA

DISPECERAT OPERATIV INTEGRAT

MEDIA

COMUNITATE

/ ACASA / DIRECTIA LOGISTICA, ORGANIZARE SI MOBILIZARE / COMPARTIMENTUL ARME ŞI MUNIŢII

Compartimentul Arme şi Muniţii are următoarele atribuţii:
  1. controlează şi îndrumă activitatea de depozitare, conservare şi întreţinere a tehnicii, exploatarea, evidenţa şi păstrarea în condiţii de siguranţă a armamentului şi muniţiilor, pe baza reglementărilor în vigoare;
  2. urmăreşte ca repartizarea armamentului, muniţiilor şi materialelor specifice, înlocuirea sau repararea acestora să se execute în termenele planificate şi în condiţii de deplină siguranţă;
  3. ia măsuri ca muniţia distribuită pentru tragerile cu armamentul din dotare să fie în bună stare de funcţionare şi, imediat după terminarea tragerilor, organizează primirea tuburilor trase şi a muniţiilor rămase neconsumate, conform procesului-verbal justificativ;
  4. asigură, din punct de vedere tehnic, şedintele de tragere cu armele din dotare şi programează zilele de verificare şi întreţinere a armamentului;
  5. ţine evidenţa armamentului şi a muniţiei din dotarea personalului Direcţiei Generale de Poliţie Locală şi Control a Municipiului Bucureşti.