Apel urgenta
021 9752
Email
office@plmb.ro

INFORMATII

CARIERA

DIRECTIA DE SIGURANTA SI ORDINE PUBLICA

DIRECTIA DE CONTROL

DIRECTIA LOGISTICA, ORGANIZARE SI MOBILIZARE

STRUCTURI FUNCTIONALE

TRANSPARENTA

DISPECERAT OPERATIV INTEGRAT

MEDIA

COMUNITATE

/ ACASA / DIRECTIA DE CONTROL / SERVICIUL CONTROL SPAŢII COMERCIALE, CONTRACTE

Serviciul Control Spaţii Comerciale, Contracte are următoarele atribuţii:
 1. verifică legalitatea atribuirii spaţiilor de locuit sau cu altă destinaţie decât cea de locuinţă din proprietatea sau administrarea Municipiului Bucureşti;
 2. verifică respectarea prevederilor legale privind închirierile, concesionările şi vânzările bunurilor domeniului public sau privat aflate în proprietatea sau administrarea Municipiului Bucureşti, inclusiv la nivelul instituţiilor şi regiilor de sub autoritatea Consiliului General al Municipiului Bucureşti;
 3. verifică respectarea prevederilor legii locuinţei;
 4. urmăreşte respectarea legislaţiei referitoare la protecţia chiriaşilor din casele naţionalizate;
 5. verifică respectarea prevederilor legale privind orarul de aprovizionare şi funcţionare al spaţiilor comerciale aparţinând municipalităţii sau aflate pe domeniul public al acestuia;
 6. verifică spaţiile comerciale aflate în administrarea municipalităţii, în vederea identificării mărfurilor şi produselor abandonate şi aplică procedurile legale de ridicare a acestora;
 7. verifică respectarea clauzelor contractuale de către agenţi economici, asociaţii, fundaţii, partide politice, ce utilizează în baza contractelor de închiriere, asociere/colaborare, spaţii aparţinând municipalităţii;
 8. soluţionează, în limita competenţelor, sesizările cetăţenilor referitoare la litigiile dintre chiriaşi sau dintre proprietari şi chiriaşi;
 9. verifică situaţia spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă în vederea închirierii/concesionării acestora;
 10. verifică din punct de vedere al legalităţii respectarea normelor privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă;
 11. cooperează şi acordă sprijin autorităţilor de control sanitar, de mediu şi de protecţie a consumatorilor în exercitarea atribuţiilor de serviciu specifice domeniului de activitate al acestora, pentru spaţiile comerciale aparţinând municipalităţii sau aflate pe domeniul public;
 12. constată şi sancţionează contravenţiile stabilite prin actele normative pentru care există împuternicire;
 13. întocmeşte note şi rapoarte privind rezultatul acţiunilor de control efectuate.