Apel urgenta
021 9752
Email
office@plmb.ro

INFORMATII

CARIERA

DIRECTIA DE SIGURANTA SI ORDINE PUBLICA

DIRECTIA DE CONTROL

DIRECTIA LOGISTICA, ORGANIZARE SI MOBILIZARE

STRUCTURI FUNCTIONALE

TRANSPARENTA

DISPECERAT OPERATIV INTEGRAT

MEDIA

COMUNITATE

/ ACASA / DIRECTIA LOGISTICA, ORGANIZARE SI MOBILIZARE / COMPARTIMENTUL APROVIZIONARE

Compartimentul Aprovizionare are următoarele atribuţii:
  1. întocmeşte propuneri pentru planul de aprovizionare cu materiale de întreţinere, piese de schimb, inventar gospodăresc, rechizite de birou şi tipizate necesare desfăşurării activităţii instituţiei;
  2. răspunde de depozitarea şi conservarea materialelor, echipamentelor de birou şi asigură distribuirea acestora serviciilor şi birourilor instituţiei;
  3. întocmeşte propuneri pentru planul de aprovizionare tehnico-materială privind utilajele, accesoriile şi materialele specifice pentru prevenirea şi stingerea incendiilor;
  4. întocmeşte necesarul de bunuri ce constau în materiale şi obiecte de inventar necesare pentru desfăşurarea activităţii structurii de Poliţie Locală şi Control a Municipiului Bucureşti;
  5. organizează şi participă la recepţia cantitativă şi calitativă a bunurilor şi serviciilor achiziţionate.