Apel urgenta
021 9752
Email
office@plmb.ro

INFORMATII

CARIERA

DIRECTIA COMUNICARE, ANALIZA-SINTEZA SI RELATII CU PUBLICUL

DIRECTIA CONTENCIOS, REGISTRATURA SI LOGISTICA

DIRECTIA DE SIGURANTA SI ORDINE PUBLICA

DIRECTIA CENTRUL ISTORIC

DIRECTIA DISPECERAT OPERATIV INTEGRAT

DIRECTIA ECONOMICA

DIRECTIA DE CONTROL

ALTE STRUCTURI

TRANSPARENTA

MEDIA

COMUNITATE

/ ACASA / DIRECTIA ECONOMICA / Compartimentul Aprovizionare

Compartimentul Aprovizionare se află în structura Serviciului Achiziții, Investiții, Derulare Contracte și are următoarele atribuții:

  1. întocmește propuneri pentru planul de aprovizionare cu materiale de întreţinere, piese de schimb, inventar gospodăresc, rechizite de birou şi tipizate necesare desfăşurării activităţii instituţiei;
  2. răspunde de depozitarea şi conservarea materialelor, echipamentelor de   birou şi asigură distribuirea acestora serviciilor şi birourilor instituţiei;
  3. întocmeşte propuneri pentru planul de aprovizionare tehnico-materială privind utilajele, accesoriile şi materialele specifice pentru prevenirea şi stingerea incendiilor;
  4. întocmeşte necesarul de bunuri ce constau în materiale şi obiecte de inventar necesare pentru desfăşurarea activităţii structurii de Poliţie Locală şi Control a Municipiului Bucureşti;
  5. organizează şi participă la recepţia cantitativă şi calitativă a bunurilor şi serviciilor achiziţionate.