Apel urgenta
021 9752
Email
office@plmb.ro

INFORMATII

CARIERA

DIRECTIA DE SIGURANTA SI ORDINE PUBLICA

DIRECTIA DE CONTROL

DIRECTIA LOGISTICA, ORGANIZARE SI MOBILIZARE

STRUCTURI FUNCTIONALE

TRANSPARENTA

DISPECERAT OPERATIV INTEGRAT

MEDIA

COMUNITATE

/ ACASA / INFORMATII / Cine suntem

Poliția Locală a Municipiului București își desfășoară activitatea pe întreg teritoriul Capitalei, ceea ce presupune un areal de 228 kmp, având ca obiectiv principal asigurarea și păstrarea ordinii și liniștii publice pentru o populație de aproximativ 3,5 milioane de persoane, atât locuitori cât și turiști sau persoane aflate ocazional în Capitală.
Înființată ca Direcție Generală de Poliție Locală și Control, instituție publică de interes local, cu personalitate juridică in subordinea Primarului General, își desfășoară activitatea pe baza şi în executarea legii, cu respectarea principiilor legalităţii, încrederii, previzibilităţii, proximităţii şi proporţionalităţii, deschiderii şi transparenţei, eficienţei şi eficacităţii, răspunderii şi responsabilităţii, imparţialităţii şi nediscriminării."