Apel urgenta
021 9752
Email
office@plmb.ro

INFORMATII

CARIERA

DIRECTIA COMUNICARE, ANALIZA-SINTEZA SI RELATII CU PUBLICUL

DIRECTIA CONTENCIOS, REGISTRATURA SI LOGISTICA

DIRECTIA DE SIGURANTA SI ORDINE PUBLICA

DIRECTIA CENTRUL ISTORIC

DIRECTIA DISPECERAT OPERATIV INTEGRAT

DIRECTIA ECONOMICA

DIRECTIA DE CONTROL

ALTE STRUCTURI

TRANSPARENTA

MEDIA

COMUNITATE

/ ACASA / DIRECTIA DE SIGURANTA SI ORDINE PUBLICA / Serviciul Monitorizare Obiective si Planificare Operativa

Serviciul Pază Bunuri şi Obiective are următoarele atribuţii:
  1. îndeplineste misiuni operative care impun prerogative de putere publică, precum punerea în executare a legilor și a celorlalte acte normative;
  2. asigură monitorizarea și paza obiectivelor şi bunurilor de interes public local şi privat din zona de competenţă, stabilite de Consiliul General al Municipiului Bucureşti conform planurilor de pază şi ordine publică;
  3. asigură monitorizarea și paza obiectivului special Primăria Municipiului Bucureşti (sediul central), precum şi al Prefecturii Municipiului Bucureşti şi a altor obiective date în competenţă instituţiei;
  4. acţionează împreună cu poliţia, jandarmeria, pompierii, protecţia civilă şi alte autorităţi prevazute de lege, la activităţi de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de incendii, explozii, avarii, accidente, epidemii, calamităţi naturale şi catastrofe, precum şi de limitarea şi înlăturarea urmărilor provocate de astfel de evenimente în Municipiul Bucureşti;
  5. urmăreşte ca în planurile de monitorizare și pază să se prevadă toate punctele vulnerabile pătrunderii în obiectiv, amenajările tehnice necesare, sistemele de alarmare împotriva efracţiei.