Apel urgenta
021 9752
Email
office@plmb.ro

INFORMATII

CARIERA

DIRECTIA COMUNICARE, ANALIZA-SINTEZA SI RELATII CU PUBLICUL

DIRECTIA CONTENCIOS, REGISTRATURA SI LOGISTICA

DIRECTIA DE SIGURANTA SI ORDINE PUBLICA

DIRECTIA CENTRUL ISTORIC

DIRECTIA DISPECERAT OPERATIV INTEGRAT

DIRECTIA ECONOMICA

DIRECTIA DE CONTROL

ALTE STRUCTURI

TRANSPARENTA

MEDIA

COMUNITATE

/ ACASA / DIRECTIA DE SIGURANTA SI ORDINE PUBLICA / Serviciul Misiuni şi Pază Transport Valori

Serviciul Misiuni şi Pază Transport Valori are următoarele atribuţii:
  1. întocmeşte planul de măsuri pentru acţiunile operative cu ocazia misiunilor de transport valori cu dispozitivul aprobat, itinerarii de deplasare, planificarea timpilor de începere, desfăşurare şi încetarea misiunii, factorii de risc, precum şi a metodelor, procedurilor şi activităţilor de bună practică;
  2. participă la asigurarea măsurilor de ordine publică cu ocazia adunărilor publice, manifestărilor cultural-artistice, comemorative şi artistice organizate la nivelul Primăriei Municipiului Bucureşti;
  3. intervine împreună cu organele abilitate la solicitarea cetăţenilor pentru aplanarea stărilor conflictuale, prinderea unor făptuitori, rezolvarea unor cazuri sociale, stabilirea situaţiilor de fapt sesizate şi rezolvarea acestora;
  4. asigură în condiţile legii paza transporturilor, bunurilor şi valorilor constând în sume de bani, titluri de credite, cecuri sau alte înscrisuri de valoare, bijuterii, metale şi pietre preţioase aparţinând Municipiului Bucureşti;
  5. organizează şi execută paza transporturilor de bunuri şi valori, potrivit prevederilor planului de pază întocmit de Poliţia Locală împreună cu unitatea ale căror bunuri sau valori se transportă;