Apel urgenta
021 9752
Email
office@plmb.ro

INFORMATII

CARIERA

DIRECTIA DE SIGURANTA SI ORDINE PUBLICA

DIRECTIA DE CONTROL

DIRECTIA LOGISTICA, ORGANIZARE SI MOBILIZARE

STRUCTURI FUNCTIONALE

TRANSPARENTA

DISPECERAT OPERATIV INTEGRAT

MEDIA

COMUNITATE

/ ACASA / DIRECTIA DE SIGURANTA SI ORDINE PUBLICA / Serviciul Intervenţii

Serviciul Intervenţii are următoarele atribuţii:
  1. intervine împreună cu organele abilitate la solicitarea cetăţenilor, pentru aplanarea stărilor conflictuale, prinderea unor făptuitori, rezolvarea unor cazuri sociale, stabilirea situaţiilor de fapt, sesizarea şi rezolvarea acestora;
  2. asigură protecţia personalului din aparatul de specialitate al Primarului General, din instituţiile sau serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori acţiuni specifice;
  3. intervine la semnalele de alertă transmise de dispecerat, la obiectivele asigurate cu pază de Direcţia Generală de Poliţie Locală şi Control a Municipiului Bucureşti, acţionând potrivit normelor legale şi procedurilor operaţionale specifice;
  4. acţionează în colaborare cu Patrula Călare în scopul menţinerii ordinii şi liniştii publice pe raza de competenţă;
  5. acţionează împreună cu Poliţia, Jandarmeria, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă şi alte autorităţi prevăzute de lege, la activităţi de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de incendii, explozii, avarii, accidente, epidemii, calamităţi naturale şi catastrofe, precum şi de limitarea şi înlăturarea urmărilor provocate de astfel de evenimente în Municipiul Bucureşti;
  6. sprijină Poliţia Română în activităţi de depistare a persoanelor care se sustrag urmăririi sau executării pedepselor, precum şi a persoanelor dispărute;
  7. execută, în condiţiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmărire penală şi de instanţele de judecată care arondează unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială pentru persoanele care locuiesc pe raza de competenţă;
  8. asigură măsuri de protecţie a executorilor judecătoreşti cu ocazia executărilor silite;
  9. participă la acţiunile de evacuare din imobile, aflate în competenţa Primăriei Municipiului Bucureşti;
  10. participă la acţiunile de demolare/dezmembrare/dinamitare a construcţiilor efectuate fără autorizaţie pe domeniul public sau privat al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale ori pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor instituţii/servicii publice de interes local, prin asigurarea protecţiei perimetrului şi a libertăţii de acţiune a personalului care participă la aceste operaţiuni specifice.