Apel urgenta
021 9752
Email
office@plmb.ro

INFORMATII

CARIERA

DIRECTIA COMUNICARE, ANALIZA-SINTEZA SI RELATII CU PUBLICUL

DIRECTIA CONTENCIOS, REGISTRATURA SI LOGISTICA

DIRECTIA DE SIGURANTA SI ORDINE PUBLICA

DIRECTIA CENTRUL ISTORIC

DIRECTIA DISPECERAT OPERATIV INTEGRAT

DIRECTIA ECONOMICA

DIRECTIA DE CONTROL

ALTE STRUCTURI

TRANSPARENTA

MEDIA

COMUNITATE

/ ACASA / DIRECTIA DE SIGURANTA SI ORDINE PUBLICA / Serviciul Dispecerat Operativ Integrat

Serviciul Dispecerat Operativ Integrat are următoarele atribuţii:
 1. asigură legătura permanentă a conducerii Direcţiei Generale de Poliţie Locală şi Control a Municipiului Bucureşti cu celelalte structuri ale Direcţiei Generale de Poliţie Locală şi Control a Municipiului Bucureşti, Poliţia Naţională, Jandarmeria Română şi alte organe ale autorităţii publice în scopul cunoaşterii situaţiei operative şi a evenimentelor produse pe teritoriul Municipiului Bucureşti;
 2. colaborează cu direcţiile şi serviciile independente din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie Locală şi Control a Municipiului Bucureşti şi cooperează cu structurile din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti;
 3. coordonează şi îndrumă activităţile personalului din cadrul structurilor Direcţiei Generale de Poliţie Locală şi Control implicate în desfăşurarea anumitor evenimente produse pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
 4. menţine legătura permanent cu efectivele aflate în misiuni de asigurare a ordinii publice şi cu celelalte forţe sau structuri cu care se cooperează;
 5. menţine permanent legătura cu echipajele de intervenţie pentru a cunoaşte poziţia lor în teren, în scopul realizării unei intervenţii operative în situaţia producerii de evenimente deosebite;
 6. asigură primirea mesajelor informaţionale furnizate de cetăţeni, prin intermediul circuitelor telefonice urbane conectate la dispecerat, oferind în limita dispoziţiilor legale, relaţiile solicitate;
 7. centralizează rezultatele acţiunilor dispuse de conducerea Direcţiei Generale de Poliţie Locală şi Control a Municipiului Bucureşti sau aprobate de Primarul General al Municipiului Bucureşti;
 8. creează şi up-datează bazele de date necesare bunei desfăşurări a activităţii Poliţiei Locale a Municipiului Bucureşti;
 9. efectuează verificări electronice în baza de date a Ministerului Afacerilor Interne a persoanelor suspecte de săvârşirea de infracţiuni şi a autovehiculelor în vederea identificării proprietarilor în baza solicitărilor din partea agenţilor din teren;
 10. transmite şi urmăreşte executarea ordinelor şi dispoziţiilor Directorului General şi ale adjuncţilor acestuia, primeşte rapoartele operative de la serviciile operative şi urmăreşte soluţionarea lor;
 11. raportează evenimente deosebite şi aplică măsurile stabilite în caz de calamitate, catastrofă, incendii de mari proporţii sau alte situaţii deosebite;
 12. asigură menţinerea legăturii neîntrerupte cu serviciile instituţiei, precum şi cu forţele cu care cooperează în zona de responsabilitate;
 13. permanent, are obligaţia de a cunoaşte temeinic prevederile planului de alarmare şi verifică funcţionalitatea sistemului tehnic de alarmare;
 14. asigură în permanenţă primirea sesizărilor venite din partea cetăţenilor şi transmiterea acestora spre soluţionare către serviciile în competenţa cărora intră rezolvarea lor, cu privire la situaţii de deranjamente în alimentările cu apă potabilă, apă caldă menajeră, agent termic, alimentare cu energie electrică, gaze naturale, cu privire la situaţii de blocări în trafic a vehiculelor de transport în comun, precum şi cu privire la situaţii de deranjamente ale sistemelor de semnalizare şi dirijare a traficului rutier;
 15. ia măsuri necesare, împreună cu persoana desemnată să efectueze serviciul de permanenţă, de alarmare a personalului Direcţiei Generale de Poliţie Locală şi Control a Municipiului Bucureşti, din dispoziţia Directorului General, în situaţia efectuării unei simulări de alarmare a întregului personal şi în cazul situaţiilor de urgenţă;
 16. execută paza şi apărarea sediului central al Direcţiei Generale de Poliţie Locală şi Control a Municipiului Bucureşti, prin îndeplinirea sarcinilor şi măsurilor, în diferite situaţii prevăzute în Planul de pază şi apărare.