Apel urgenta
021 9752
Email
office@plmb.ro

INFORMATII

CARIERA

DIRECTIA COMUNICARE, ANALIZA-SINTEZA SI RELATII CU PUBLICUL

DIRECTIA CONTENCIOS, REGISTRATURA SI LOGISTICA

DIRECTIA DE SIGURANTA SI ORDINE PUBLICA

DIRECTIA CENTRUL ISTORIC

DIRECTIA DISPECERAT OPERATIV INTEGRAT

DIRECTIA ECONOMICA

DIRECTIA DE CONTROL

ALTE STRUCTURI

TRANSPARENTA

MEDIA

COMUNITATE

/ ACASA / CARIERA / Concurs

Anunțuri

Anunțul concursului de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice de execuție vacante din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală și Control a Municipiului București – Compartimentul Soluționare Petiții; Serviciul Achiziții, Investiții, Derulare Contracte și Compartimentul Securitate și Sănătate in Muncă Descarcă adeverința; Descarcă formularul de înscriere
Anunt suspendare concurs de recrutare pentru funcția de Director Executiv al Direcției Siguranță și Ordine Publică
Centralizator rezultate selecție dosare la concursul de recrutare în funcția publică de conducere de Director Executiv al Direcției Siguranță și Ordine Publică, organizat în data de 21.02.2019
Anunț concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție de polițist local, clasa I, gradul profesional principal, din cadrul Direcției Control - Serviciul Desființări Construcții Ilegale Descarcă adeverința; Descarcă formularul de înscriere
Centralizator rezultate finale la concursul de ocupare a postului de contractual de arhivar 25.01.2019
Rezultatele la proba scrisă pentru concursul de recrutare - funcția de Arhivar
Anunțul concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacantă de Director Executiv din cadrul Direcției Siguranță și Ordine Publică 21.01.2019. Descarca adeverinta; Descarca formularul de inscriere
Rezultatele selectiei dosarelor pentru concursul de arhivar 14.01.2019
Anunțul pentru Concursul (azi 27.12.2018), de ocuparea funcţiei contractuale de arhivar (M), grad I din cadrul Serviciului Control Managerial, Registratură și Secretariat, organizat în 22.01.2019 - proba scrisă.
Centralizator rezultatele finale – Concurs de promovare în funcția de Director Executiv Adjunct - 12.12.2018
TABEL REZULTATE INTERVIU 12.12.2018 - PROMOVARE GRAD
Centralizator rezultatele finale – Concurs de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut - 12.12.2018
Rezultate obtinute proba interviu Director Executiv Adjunct 11.12.2018
Rezultate obtinute proba scrisa Director Executiv Adjunct 11.12.2018
Centralizator rezultatele finale – Concurs de promovare - Șef Serviciu Imagine și Comunicare 10.12.2018
Rezultate in urma contestatiei - Sef Serviciu Imagine si Comunicare - 7.12.2018
Centralizator selectie dosare examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, organizat în 12.12.2018- proba scrisă
Rezultatul la proba scrisă la examenul de promovare în funcția de Sef Serviciu Imagine și Comunicare
Tabelul cu rezultatele selectiei dosarelor la concursul de promovare în funcția publică de conducere de Director executiv adjunct
Concursul de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de Șef Serviciu Imagine și Comunicare, gradul II, organizat în 04.12.2018 - proba scrisă.
Anunțul examenului de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, organizat în 12.12.2018- proba scrisă Descarca formularul de inscriere
Anunțul concursului de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de Șef Serviciu Imagine și Comunicare, gradul II, din cadrul Direcției Logistică, Organizare și Mobilizare, organizat în 04.12.2018- proba scrisă. Descarca adeverinta; Descarca formularul de inscriere
Anunțul concursului de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de Director Executiv Adjunct, gradul II, din cadrul Direcției de Siguranță și Ordine Publică, organizat în 11.12.2018- proba scrisă. Descarca adeverinta; Descarca formularul de inscriere
Centralizatorul cu rezultatele probei scrise, la concursul de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de Director Executiv Adjunct, gradul II, din cadrul Direcției de Control, organizat în 10.10.2018- proba scrisă.
Centralizatorul cu rezultatele selecției dosarelor, la concursul de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de Director Executiv Adjunct, gradul II, din cadrul Direcției de Control, organizat în 10.10.2018- proba scrisă.
Concurs, Centralizatorul cu rezultatele probei scrise, la concursul organizat în 25.09.2018, pentru ocuparea unui post contractual de execuție vacant de arhivar (M), treaptal 1, în cadrul Serviciului Registratură și Secretariat.
Centralizatorul cu rezultatele selecţiei dosarelor înscrise la concursul organizat în 25.09.2018 proba scrisă , pentru ocuparea unui post contractual de execuție vacant de arhivar (M), grad profesional 1, în cadrul Serviciului Registratură și Secretariat
Concursul de promovare Director Executiv Adjunc 16:30
Formular de inscriere / Adeverinta

Concurs pentru ocuparea unui post de execuție vacant de arhivar (M), grad profesional I, din cadrul Serviciului Secretatriat și Registratură Compartimentul documente clasificate. - publicat 03.09.2018, depunere acte pana la data: 17.09.2018, orele 16:30
Centralizatorul nominal cu rezultatele la proba scrisă și interviu, pentru examenului de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, pentru funcționarii publici care îndeplinește condiţiile legale din 19.07.2018 proba scrisă și 23.07.2018 interviul.
[19.07.2018 ]Concurs, anunț privind organizarea examenului de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, pentru personalul conractual care îndeplinește condiţiile legale – 19.07.2018 proba scrisă și Bibliografia
[19.07.2018 ]Concurs, anunț privind organizarea examenului de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, pentru funcţionarii publici care îndeplinesc condiţiile legale – 19.07.2018 proba scrisă

Bibliografie

[04.06.2018 ]Rezultatul final la concursul organizat in data de 04.06.2018 – politist local cls.II (SSD), grad profesional superior
[04.06.2018 ]Rezultatul probei scrise la concursul organizat in data de 04.06.2018 – politist local cls.II (SSD), grad profesional superior
[04.06.2018 ]Rezultatul probei scrise la concursul organizat in data de 04.06.2018 – politist local cls.II (SSD), grad profesional superior
[04.06.2018 ]Centralizatorul cu rezultatele selectiei dosarelor pentru concursul din data de 04.06.2018 – politist local cls.II (SSD), grad profesional superior
[04.05.2018] Raspuns la contestatia nr. 21438 din 03.05.2018, la concursul pentru ocuparea postului contractual de executie de inspector de specialitate, gradul II, organizat în perioada 26.04 – 02.05.2018
[02.05.2018] Centralizator cu rezultatele finale la concursul organizat in ziua de 26.04.2018 proba scrisa si 02.05.028 proba interviu
[02.05.2018] Centralizator cu rezultatele probei interviu la concursul organizat in perioada 26.04.2018 - 02.05.2018
[27.04.2018] Anunt referitor la proba interviu a concursului din perioada 26.04.2018 - 02.05.2018
[26.04.2018] Centralizator cu rezultatele la proba scrisă a concursului pentru ocuparea postului contractual de inspector de specialitate, gradul II
[16.04.2018] Anunt concurs recrutare politist local clasa II (SSD), grad profesional superior - 1 post - proba scrisa (Formular inscriere) (Model adeverinta)
[03.04.2018] Centralizator cu rezultatele selectiei dosarelor pentru concursul din perioada 26.04-02.05.2018
[19.03.2018] Anunt privind concursul organizat în perioada 26.04.2018-02.05.2018, pentru ocuparea postului contractual de inspector de specialtate, gradul II
[19.03.2018] Centralizator cu rezultatele la proba interviu a concursului de ocupare a postului de guard
[19.03.2018] Centralizator nominal cu punctajele finale la concursul de ocupare a postului de guard
[15.03.2018] Centralizator cu rezultatele probei scrise la concursul organizat in data de 15.03.2018 de DGPLCMB pentru postul de guard
[19.10.2017] Centralizator cu rezultatele finale obtinute de candidati la concursul de recrutare - Director Executiv si Director Executiv adjunct - Directia de control.
[19.10.2017] Centralizator cu rezultatele finale obtinute de candidati la concursul de promovare in functia publica de conducere - Director Executiv - Directia de ordine si siguranta publica.
[16.10.2017] Centralizator cu rezultatele la proba interviu la concursul de recrutare - Director Executiv si Director Executiv Adjunct.
[16.10.2017] Rezultate proba interviu a concursului de promovare in functia publica de director executiv DSOP.
[13.10.2017] Proces verbal al comisiei de solutionare a contestatiilor pentru concursul de promovare in functia de director executiv DSOP.
[11.10.2017] Rezultate proba scrisa - Director Executiv, Director Executiv Adjunct, Sef SMOPO.
[11.10.2017] Rezultatele la proba scrisă a concursului de promovare în funcția de Director Executiv DSOP.
[05.09.2017] Concurs pentru ocuparea funcției publice de conducere vacantă de Director Executiv.
[05.09.2017] Concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcții publice de conducere vacante:
    - Director Executiv în cadrul Direcției de Control – 1 post;
    - Director Executiv Adjunct în cadrul Direcției de Control – 1 post;
    - Șef Serviciu Monitorizare Obiective și Planificare Operativă în cadrul Direcției de Siguranță și Ordine Publică – 1 post.