Apel urgenta
021 9752

INFORMATII

CARIERA

DIRECTIA DE SIGURANTA SI ORDINE PUBLICA

DIRECTIA DE CONTROL

DIRECTIA LOGISTICA, ORGANIZARE SI MOBILIZARE

STRUCTURI FUNCTIONALE

DISPECERAT OPERATIV INTEGRAT

MEDIA

COMUNITATE

/ ACASA / CARIERA / Concurs

Anunțuri

Centralizatorul nominal cu rezultatele la proba scrisă și interviu, pentru examenului de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, pentru funcționarii publici care îndeplinește condiţiile legale din 19.07.2018 proba scrisă și 23.07.2018 interviul.
[19.07.2018 ]Concurs, anunț privind organizarea examenului de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, pentru personalul conractual care îndeplinește condiţiile legale – 19.07.2018 proba scrisă și Bibliografia
[19.07.2018 ]Concurs, anunț privind organizarea examenului de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, pentru funcţionarii publici care îndeplinesc condiţiile legale – 19.07.2018 proba scrisă

Bibliografie

[04.06.2018 ]Rezultatul final la concursul organizat in data de 04.06.2018 – politist local cls.II (SSD), grad profesional superior
[04.06.2018 ]Rezultatul probei scrise la concursul organizat in data de 04.06.2018 – politist local cls.II (SSD), grad profesional superior
[04.06.2018 ]Rezultatul probei scrise la concursul organizat in data de 04.06.2018 – politist local cls.II (SSD), grad profesional superior
[04.06.2018 ]Centralizatorul cu rezultatele selectiei dosarelor pentru concursul din data de 04.06.2018 – politist local cls.II (SSD), grad profesional superior
[04.05.2018] Raspuns la contestatia nr. 21438 din 03.05.2018, la concursul pentru ocuparea postului contractual de executie de inspector de specialitate, gradul II, organizat în perioada 26.04 – 02.05.2018
[02.05.2018] Centralizator cu rezultatele finale la concursul organizat in ziua de 26.04.2018 proba scrisa si 02.05.028 proba interviu
[02.05.2018] Centralizator cu rezultatele probei interviu la concursul organizat in perioada 26.04.2018 - 02.05.2018
[27.04.2018] Anunt referitor la proba interviu a concursului din perioada 26.04.2018 - 02.05.2018
[26.04.2018] Centralizator cu rezultatele la proba scrisă a concursului pentru ocuparea postului contractual de inspector de specialitate, gradul II
[16.04.2018] Anunt concurs recrutare politist local clasa II (SSD), grad profesional superior - 1 post - proba scrisa (Formular inscriere) (Model adeverinta)
[03.04.2018] Centralizator cu rezultatele selectiei dosarelor pentru concursul din perioada 26.04-02.05.2018
[19.03.2018] Anunt privind concursul organizat în perioada 26.04.2018-02.05.2018, pentru ocuparea postului contractual de inspector de specialtate, gradul II
[19.03.2018] Centralizator cu rezultatele la proba interviu a concursului de ocupare a postului de guard
[19.03.2018] Centralizator nominal cu punctajele finale la concursul de ocupare a postului de guard
[15.03.2018] Centralizator cu rezultatele probei scrise la concursul organizat in data de 15.03.2018 de DGPLCMB pentru postul de guard
[19.10.2017] Centralizator cu rezultatele finale obtinute de candidati la concursul de recrutare - Director Executiv si Director Executiv adjunct - Directia de control.
[19.10.2017] Centralizator cu rezultatele finale obtinute de candidati la concursul de promovare in functia publica de conducere - Director Executiv - Directia de ordine si siguranta publica.
[16.10.2017] Centralizator cu rezultatele la proba interviu la concursul de recrutare - Director Executiv si Director Executiv Adjunct.
[16.10.2017] Rezultate proba interviu a concursului de promovare in functia publica de director executiv DSOP.
[13.10.2017] Proces verbal al comisiei de solutionare a contestatiilor pentru concursul de promovare in functia de director executiv DSOP.
[11.10.2017] Rezultate proba scrisa - Director Executiv, Director Executiv Adjunct, Sef SMOPO.
[11.10.2017] Rezultatele la proba scrisă a concursului de promovare în funcția de Director Executiv DSOP.
[05.09.2017] Concurs pentru ocuparea funcției publice de conducere vacantă de Director Executiv.
[05.09.2017] Concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcții publice de conducere vacante:
    - Director Executiv în cadrul Direcției de Control – 1 post;
    - Director Executiv Adjunct în cadrul Direcției de Control – 1 post;
    - Șef Serviciu Monitorizare Obiective și Planificare Operativă în cadrul Direcției de Siguranță și Ordine Publică – 1 post.