Apel urgenta
021 9752

INFORMATII

CARIERA

DIRECTIA DE SIGURANTA SI ORDINE PUBLICA

DIRECTIA DE CONTROL

DIRECTIA LOGISTICA, ORGANIZARE SI MOBILIZARE

STRUCTURI FUNCTIONALE

DISPECERAT OPERATIV INTEGRAT

MEDIA

COMUNITATE

/ ACASA / CARIERA / Concurs

Anunțuri

[19.07.2018 ]Concurs, anunț privind organizarea examenului de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, pentru funcţionarii publici care îndeplinesc condiţiile legale – 19.07.2018 proba scrisă

Bibliografie

[04.06.2018 ]Rezultatul final la concursul organizat in data de 04.06.2018 – politist local cls.II (SSD), grad profesional superior
[04.06.2018 ]Rezultatul probei scrise la concursul organizat in data de 04.06.2018 – politist local cls.II (SSD), grad profesional superior
[04.06.2018 ]Rezultatul probei scrise la concursul organizat in data de 04.06.2018 – politist local cls.II (SSD), grad profesional superior
[04.06.2018 ]Centralizatorul cu rezultatele selectiei dosarelor pentru concursul din data de 04.06.2018 – politist local cls.II (SSD), grad profesional superior
[04.05.2018] Raspuns la contestatia nr. 21438 din 03.05.2018, la concursul pentru ocuparea postului contractual de executie de inspector de specialitate, gradul II, organizat în perioada 26.04 – 02.05.2018
[02.05.2018] Centralizator cu rezultatele finale la concursul organizat in ziua de 26.04.2018 proba scrisa si 02.05.028 proba interviu
[02.05.2018] Centralizator cu rezultatele probei interviu la concursul organizat in perioada 26.04.2018 - 02.05.2018
[27.04.2018] Anunt referitor la proba interviu a concursului din perioada 26.04.2018 - 02.05.2018
[26.04.2018] Centralizator cu rezultatele la proba scrisă a concursului pentru ocuparea postului contractual de inspector de specialitate, gradul II
[16.04.2018] Anunt concurs recrutare politist local clasa II (SSD), grad profesional superior - 1 post - proba scrisa (Formular inscriere) (Model adeverinta)
[03.04.2018] Centralizator cu rezultatele selectiei dosarelor pentru concursul din perioada 26.04-02.05.2018
[19.03.2018] Anunt privind concursul organizat în perioada 26.04.2018-02.05.2018, pentru ocuparea postului contractual de inspector de specialtate, gradul II
[19.03.2018] Centralizator cu rezultatele la proba interviu a concursului de ocupare a postului de guard
[19.03.2018] Centralizator nominal cu punctajele finale la concursul de ocupare a postului de guard
[15.03.2018] Centralizator cu rezultatele probei scrise la concursul organizat in data de 15.03.2018 de DGPLCMB pentru postul de guard
[19.10.2017] Centralizator cu rezultatele finale obtinute de candidati la concursul de recrutare - Director Executiv si Director Executiv adjunct - Directia de control.
[19.10.2017] Centralizator cu rezultatele finale obtinute de candidati la concursul de promovare in functia publica de conducere - Director Executiv - Directia de ordine si siguranta publica.
[16.10.2017] Centralizator cu rezultatele la proba interviu la concursul de recrutare - Director Executiv si Director Executiv Adjunct.
[16.10.2017] Rezultate proba interviu a concursului de promovare in functia publica de director executiv DSOP.
[13.10.2017] Proces verbal al comisiei de solutionare a contestatiilor pentru concursul de promovare in functia de director executiv DSOP.
[11.10.2017] Rezultate proba scrisa - Director Executiv, Director Executiv Adjunct, Sef SMOPO.
[11.10.2017] Rezultatele la proba scrisă a concursului de promovare în funcția de Director Executiv DSOP.
[05.09.2017] Concurs pentru ocuparea funcției publice de conducere vacantă de Director Executiv.
[05.09.2017] Concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcții publice de conducere vacante:
    - Director Executiv în cadrul Direcției de Control – 1 post;
    - Director Executiv Adjunct în cadrul Direcției de Control – 1 post;
    - Șef Serviciu Monitorizare Obiective și Planificare Operativă în cadrul Direcției de Siguranță și Ordine Publică – 1 post.