Apel urgenta
021 9752

INFORMATII

CARIERA

DIRECTIA DE SIGURANTA SI ORDINE PUBLICA

DIRECTIA DE CONTROL

DIRECTIA LOGISTICA, ORGANIZARE SI MOBILIZARE

STRUCTURI FUNCTIONALE

TRANSPARENTA

DISPECERAT OPERATIV INTEGRAT

MEDIA

COMUNITATE

/ ACASA / CARIERA / Concurs

Anunțuri

[19.10.2017] Centralizator cu rezultatele finale obtinute de candidati la concursul de recrutare - Director Executiv si Director Executiv adjunct - Directia de control.
[19.10.2017] Centralizator cu rezultatele finale obtinute de candidati la concursul de promovare in functia publica de conducere - Director Executiv - Directia de ordine si siguranta publica.
[16.10.2017] Centralizator cu rezultatele la proba interviu la concursul de recrutare - Director Executiv si Director Executiv Adjunct.
[16.10.2017] Rezultate proba interviu a concursului de promovare in functia publica de director executiv DSOP.
[13.10.2017] Proces verbal al comisiei de solutionare a contestatiilor pentru concursul de promovare in functia de director executiv DSOP.
[11.10.2017] Rezultate proba scrisa - Director Executiv, Director Executiv Adjunct, Sef SMOPO.
[11.10.2017] Rezultatele la proba scrisă a concursului de promovare în funcția de Director Executiv DSOP.
[05.09.2017] Concurs pentru ocuparea funcției publice de conducere vacantă de Director Executiv.
[05.09.2017] Concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcții publice de conducere vacante:
    - Director Executiv în cadrul Direcției de Control – 1 post;
    - Director Executiv Adjunct în cadrul Direcției de Control – 1 post;
    - Șef Serviciu Monitorizare Obiective și Planificare Operativă în cadrul Direcției de Siguranță și Ordine Publică – 1 post.