Apel urgenta
021 9752
Email
office@plmb.ro

INFORMATII

CARIERA

DIRECTIA COMUNICARE, ANALIZA-SINTEZA SI RELATII CU PUBLICUL

DIRECTIA CONTENCIOS, REGISTRATURA SI LOGISTICA

DIRECTIA DE SIGURANTA SI ORDINE PUBLICA

DIRECTIA CENTRUL ISTORIC

DIRECTIA DISPECERAT OPERATIV INTEGRAT

DIRECTIA ECONOMICA

DIRECTIA DE CONTROL

ALTE STRUCTURI

TRANSPARENTA

MEDIA

COMUNITATE

/ ACASA / DIRECTIA LOGISTICA, ORGANIZARE SI MOBILIZARE / COMPARTIMENTUL PARC AUTO

Compartimentul Parc Auto are următoarele atribuţii:
  1. coordonează activitatea parcului auto asigurând permanent cu autoturismele din dotare întreaga activitate a instituţiei;
  2. întocmeşte programul de exploatare a autovehiculelor din dotare;
  3. face propuneri pentru dotarea corespunzătoare a parcului auto;
  4. organizează, îndrumă şi controlează folosirea, întreţinerea, depozitarea, conservarea, mânuirea, păstrarea, repararea şi aprovizionarea cu piese de schimb, materiale, carburanţi-lubrifianţi, astfel ca aceste activităţi să fie realizate cu randament maxim şi să prevină consumurile peste normă a pieselor de schimb, obiectelor de inventar şi materialelor;
  5. urmăreşte realizarea unui consum legal de carburanţi auto, neadmiţând depăşirea normelor alocate sau folosirea acestora în alte scopuri decât cele legate de misiuni, acţiuni de control în obiective şi pe itinerariile de patrulare şi activitatea de pregătire profesională;
  6. asigură schimbarea pieselor şi materialelor autovehiculelor ajunse la uzura normală;
  7. coordonează, îndrumă şi controlează încadrarea în prevederile legale a modului de folosire a mijloacelor de transport din dotare.