Apel urgenta
021 9752
Email
office@plmb.ro

INFORMATII

CARIERA

DIRECTIA DE SIGURANTA SI ORDINE PUBLICA

DIRECTIA DE CONTROL

DIRECTIA LOGISTICA, ORGANIZARE SI MOBILIZARE

STRUCTURI FUNCTIONALE

TRANSPARENTA

DISPECERAT OPERATIV INTEGRAT

MEDIA

COMUNITATE

/ ACASA / INFORMATII / Atribuții

Direcţia Generală de Poliţie Locală şi Control a Municipiului Bucureşti exercită atribuţii privind apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii private şi publice, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor, în următoarele domenii:
 1. ordinea şi liniştea publică, precum şi paza bunurilor;
 2. circulaţia pe drumurile publice;
 3. disciplina în construcţii;
 4. afişaj stradal;
 5. protecţia mediului;
 6. activitatea comercială;
 7. evidenţa persoanelor;
 8. alte domenii stabilite prin acte normative şi administrative.
Obiective strategice
 1. asigurarea siguranței și ordinii publice în arealul de responsabilitate al Municipiului București;
 2. paza obiectivelor și locațiilor aflate în proprietatea sau administrarea Primăriei Municipiului București;
 3. acționarea permanentă și fermă pentru respectarea prevederilor legale, a Hotărârilor Consiliului General și a Dispozițiilor Primarului General privind disciplina în construcții și a afișajului stradal, a protecției mediului și a activităților comerciale;
 4. îmbunătățirea permanentă a serviciului polițienesc în slujba cetățeanului.